HEEMSCHUT, VOLKSKUNST EN DE DROOGLEGGING DER ZUIDERZEE VACANT VERSCHENEN BIJ F. VAN ROSSEN, UITGEVER. AMSTERDAM Ir. P. Bakker Schut, Noodwoningen1.50 Candidus (A. W. Weissman) Sneldichten1 Dr. E. van Dieren. Historisch-Idealisme of Historisch-Materialisme (2 deelen)7.50 G. F. G. Gobius, Het Reddingwezen aan de Nederlandsche Kust2 Dr. Ir. J. Goudriaan Jr. De doelmatigheid van de Amsterdamsche broodvoorziening. 4.90 Huib Hoste, Vlaamsche Bouwkunst0.80 Prof. Ir. J. H. Thal Larssen, De opleiding van den Delftschen Ingenieur0.50 Dr. A. Lorand, Oud worden en jong blijven (4e druk)3.60 Hoe moeten wij ons voeden?2.90 Het menschelijk verstand2.90 Ir. A. H. Straatman, Fabrieks-Hygiëne0.75 Dr. Th. van Schelven, Revolutie en Psychosen0.50 A. W. Weissman, Het Restaureeren van oude Kunstwerken0.50 Verschenen bij F. VAN ROSSEN te Amsterdam: D. J. VAN DER VEN. (Overdruk van het Maandblad „Heemschut"). Prijs f 1.40. Met 40 afbeeldingen In den tekst. Verkrijgbaar bij den Boekhandel. DOOR

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1931 | | pagina 15