10 HEEMSCHUT I. Gezicht vanaf de Meir op de Meirbrug voor de verbreeding en oprichting van den skyscraper Boven de huizen ziet men de spits van den kathedraaltoren oprijzen II. Dezelfde plaats zooals ze er thans uitziet. Men zou zich in Amerika wanen Het eigen- dommehjk Antwerpsch karakter is volkomen zoek geraakt, de majesteit van den kathedraal toren verdwenen Tegenover de wolkenkrabber ziet hij er nog uit als „een petit bout de tour" het torentje van een dorp III De Eiermarkt vlak achter den skyscraper gelegen Eene der mooiste oud-Antwerpsche marktpleinen Op den achtergrond de prachtige gestalte van den kathedraaltoren Gansch deze marktstraat gaat afgebroken worden om ruimte te geven aan den wolkenkrabber IV. Een fragment derzelfde markt dat dus ook verdwijnen moet Op dezelfde foto (aan het O L Vrouwebeeldje) bemerkt men den ingang der Sudermannstraat Deze straat telt bijna uitsluitend trapgeveltjes Allen worden afgebroken

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1931 | | pagina 12