MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT SECRETARIAAT: HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM. TELEF. 36988. ALLE STUKKEN, DE REDACTIE BETREFFENDE, TE ZENDEN AAN HET SECRETARIAAT. GEWONE LEDEN, BUITEN GEWONE LEDEN EN DONATEURS ONTVANGEN DIT BLAD GRATIS. ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN f 5 - PER JAARGANO FRANCO PER POST. AFZONDERLIJKE NUMMERS 10.50, VERKRIJGBAAR BIJ EN ADVERTENTIES TE ZENDEN AAN DEN UITGEVER F. VAN ROSSEN, NASSAUKADE 175, AMSTERDAM. 7E JAARGANG OCTOBER 1930 NO. 10

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1930 | | pagina 1