MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT SECRETARIAAT: SINGEL 119, AMSTERDAM. TELEF. 46586. ALLE STUKKEN, DE REDACTIE BETREFFENDE, TE ZENDEN AAN HET SECRETARIAAT. GEWONE LEDEN, BUITEN GEWONE LEDEN EN DONATEURS ONTVANGEN DIT BLAD GRATIS. ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN f 5 - PER JAARGANG FRANCO PER POST. AFZONDERLIJKE NUMMERS f0.50, VERKRIJGBAAR BIJ EN ADVERTENTIES TE ZENDEN AAN DEN UITGEVER F. VAN ROSSEN, NASSAUKADE 175, AMSTERDAM. 6E JAARGANG JULI 1929 NO. 7

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1929 | | pagina 1