MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT SECRETARIAAT» SINGEL 119, AMSTERDAM. TELEF. 46586. 4B JAARGANG MAART 1927 NO. 3 ALLE STUKKEN,-DE REDACTIE BETREFFENDE, TE ZENDEN AAN HET SECRETARIAAT. GEWONE LEDEN, BUITEN GEWONE LEDEN EN DONATEURS ONTVANGEN DIT BLAD GRATIS ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN f 5 - PER JAARGANG FRANCO PER POST. AFZONDERLIJKE NUMMERS 10.50, VERKRIJGBAAR BIJ EN ADVERTENTIES TE ZENDEN AAN DEN UITGEVER F. VAN ROSSEN, NASSAUKADE 175, AMSTERDAM.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1927 | | pagina 1