„DE KONDOR" MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT N. V. WERNINK'S BETON-MAATSCHAPPIJ TUIN-ARCHIITECTUUR. N. V. GEWAPEND BETONBOUW LEIDEN. Joh. H. GROENEWEGEN. J. J. GROENEWEGEN. AMSTERDAM. 175 KALVERSTRAAT. TEL. 37583. SECRETARIAAT t SINGEL 119. AMSTERDAM. TELEF. 46586. ALLE STUKKEN, DE REDACTIE BETREFFENDE, TE ZENDEN AAN HET SECRETARIAAT. OEWONE LEDEN, BUITEN GEWONE LEDEN EN DONATEURS ONTVANGEN DIT BLAD ORATIS. ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN f 5— PER JAARGANG FRANCO PER POST. AFZONDERLIJKE NUMMERS! f0.50, VERKRIJGBAAR BU EN ADVERTENTIES TE ZENDEN AAN DEN UITGEVER F. VAN ROSSEN, NASSAUKADE 175, AMSTERDAM. 3E JAARGANG OCTOBER 1926 NO. 10 ROKIN 9-15 AMSTERDAM. Uitvoering van alle voorkomende Werken in Gewapend- en Ongewapend-Beton. TELEFOONNUMMERS: 45365 en 47344. Fabriek van Beton-artikelen. AANLEG VERANDERING - ONDERHOUD

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1926 | | pagina 1