ā€žDE KONDOR" MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT N. V. WERNINK'S BETON-MAATSCHAPPIJ TUIN-ARCHITECTUUR. N. V. GEWAPEND BETONBOUW LEIDEN. Joh. H. GROENEWEGEN. J. J. GROENEWEGEN. AMSTERDAM. 175 KALVERSTRAAT. TEL. 37583. SECRETARIAAT t SINGEL 119, AMSTERDAM. TELEF. 46586. 3E JAARGANG JULI 1926 NO. 7 Uitvoering van alle voorkomende Werken ROKIN 9-15 AMSTERDAM. Gewapend- en Ongewapend-Beton. TELEFOONNUMMERS: 45365 en 47344. Fabriek van Beton-artikelen. AANLEG VERANDERING ONDERHOUD ALLE STUKKEN, DE REDACTIE BETREFFENDE, TE ZENDEN AAN HET SECRETARIAAT. GEWONE LEDEN, BUITEN GEWONE LEDEN EN DONATEURS ONTVANGEN DIT BLAD GRATIS. ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN 5ā€” PER JAARGANG FRANCO PER POST. AFZONDERLIJKE NUMMERS f0.50, VERKRIJGBAAR BIJ EN ADVERTENTIES TE ZENDEN AAN DEN UITOEVER F. VAN ROSSEN, NASSAUKADE 175, AMSTERDAM.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1926 | | pagina 1