„DE KONDOR" MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT N. V. WERNINK'S BETON-MAATSCHAPPIJ TUIN-ARCHITECTUUR. N. V. GEWAPEND BETONBOUW LEIDEN. Joh. H. GROENEWEGEN. J. J. GROENEWEGEN. AMSTERDAM. 175 KALVERSTRAAT. TEL. 37583. SECRETARIAAT» SINGEL 119, AMSTERDAM. TELEF. 46586. ALLE STUKKEN, DE REDACTIE BETREFFENDE, TE ZENDEN AAN HET SECRETARIAAT. GEWONE LEDEN, BUITEN GEWONE LEDEN EN DONATEURS ONTVANGEN DIT BLAD GRATIS. ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN f 5 PER JAAROANG FRANCO PER POST. AFZONDERLIJKE NUMMERS f0 50, VERKRIJGBAAR BIJ EN ADVERTENTIES TE ZENDEN AAN DEN UITGEVER F. VAN ROSSEN, NASSAUKADE 175, AMSTERDAM. 3B JAARGANG JUNI 1926 NO. 6 ROKIN 9-15 AMSTERDAM. Uitvoering van alle voorkomende Werken in Gewapend- en Ongewapend-Beton. TELEFOONNUMMERS: 45365 en 47344. Fabriek van Beton-artikelen. AANLEG VERANDERING - ONDERHOUD

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1926 | | pagina 1