„DE KONDOR" MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT TUIN-ARCHITECTUUR. N. V. WERNINK'S BETON-MAATSCHAPPIJ N. V. GEWAPEND BETONBOUW Joh. H. GROENEWEGEN. J. J. GROENEWEGEN. AMSTERDAM. 175 KALVERSTRAAT. TEL. 37583. LEIDEN. SECRETARIAAT t SINGEL 119, AMSTERDAM. TELEF. 46586. 3B JAARGANG APRIL 1926 NO. 4 ROKIN 9-15 AMSTERDAM. TELEFOONNUMMERS: 4S36S en 47344. AANLEG VERANDERING - ONDERHOUD Uilvoering van alle voorkomende Werken in Gewapend- en Ongewapend-Beton. Fabriek van Beton-artikelen. ALLE STUKKEN, DE REDACTIE BETREFFENDE, TE ZENDEN AAN HET SECRETARIAAT. GEWONE LEDEN, BUITEN GEWONE LEDEN EN DONATEURS ONTVANGEN DIT BLAD GRATIS. ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN f 5 - PER JAARGANG FRANCO PER POST. AFZONDERLIJKE NUMMERS f0 50, VERKRIJGBAAR BIJ EN ADVERTENTIES TE ZENDEN AAN DEN UITGEVER F. VAN ROSSEN, NASSAUKADE 175, AMSTERDAM. Corona

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1926 | | pagina 1