„DE KONDOR" MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT N. V. WERNINK'S BETON-MAATSCHAPPIJ TUIN-ARCHITECTUUR. N. V. GEWAPEND BETONBOUW LEIDEN. Joh. H. GROENEWEGEN. J. J. GROENEWEGEN. AMSTERDAM. 175 KALVERSTRAAT. TEL. 37583. SECRETARIAAT» SINGEL 119, AMSTERDAM. TELEF. 46586. ALLE STUKKEN, DE REDACTIE BETREFFENDE, TE ZENDEN AAN HET SECRETARIAAT. GEWONE LEDEN, BUITEN GEWONE LEDEN EN DONATEURS ONTVANGEN DIT BLAD GRATIS. ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN f 5 - PER JAAROANG FRANCO PER POST. AFZONDERLIJKE NUMMERS f 0.50, VERKRIJGBAAR BU EN ADVERTENTIES TE ZENDEN AAN DEN UITGEVER F. VAN ROSSEN, NASSAUKADE 175, AMSTERDAM. 3B JAARGANG FEBRUARI 1926 NO. 2 Uitvoering van alle voorkomende Werken ROKIN 9-15 AMSTERDAM. in Gewapend- en Ongewapend-Beton. TELEFOONNUMMERS: 45365 en 47344. Fabriek van Beton-artikelen. AANLEG VERANDERING - ONDERHOUD l

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1926 | | pagina 1