- n tm i ■JlSlÉÉl BÜ mimsgm Jaarverslag 2009 BESCHERMT CULTUURMONUMENTEN :'P m fc T, ■^¥*11 Stggl m IS! *JL- is L_ 5, - - - - i"*' -,, i'-''" pfe i v'r,:;sS#l .^«'"üséï'iïé^ -JSï" 1 ggs? ^P-'* |3§*0 r>~ Sar ?- Sfe:«^p -M,*# 3i5£x Heemschut 4 \'if v *;-."? -S.y4 3S(?' .'«®H te'- '$3362$ w »£9

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 1