1 Heemschut is het afgelopen jaar door bestuurs- en directieleden vertegenwoordigd in de volgende organisaties: ir. E.H. van Tuyll van Serooskerken: Council van Europa Nostra mw. drs. I. Günther: Landelijke projectgroep steunpuntennetwerk RDMZ mr. M.L.M. van Ravels: Stichting Nationaal Contact Monumenten (NCM) drs. W. Wolters: Raad van Advies Stichting Menno van Coehoorn drs. j.C. de Kroon: Stichting Platform Landschap en Cultuurhistorie H.J. Derksen: Directeurenoverleg NCM 7 Vertegenwoordiging De nieuwe voorzitter de heer Bruins Slot neemt afscheid van scheidend voorzitter de heer Van Tuyll van Serooskerken tijdens de Algemene Vergadering van Leden te Alkmaar V

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 9