Louisendorf). De gezamenlijke lunch vond plaats in het stadje Kalkar. In de fraaie Nikolaikirche aldaar vond een inleiding plaats met aansluitend een orgel concert door Jan Szopinski. De Landelijke Heemschut- dag telde circa 200 deelnemers. Algemene Vergadering van Leden In het kader van het 750-jarig bestaan van de stad Alkmaar vond op 15 mei 2004 in de recent gerestaureerde Kapelkerk de Algemene Vergadering van Leden plaats. De burgemeester van Alkmaar, mevrouw drs. M. van Rossen, sprak het welkomst woord en de heer O. von der Gablentz, executive president van Europa Nostra, sprak in zijn gastrede over ^Erfgoed-bescherming en de eenwording van Europa'. De vergadering werd bezocht door 95 leden. Tijdens het huishoudelijk gedeelte van de vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: Benoemingen De volgende personen zijn benoemd tot lid van het algemeen bestuur: de heer mr. H.J.E. Bruins Slot te Den Haag, voorzitter mevrouw A. van den Berg te Bergen op Zoom, penningmeester de heer dr. Ph.M. Bosscher te Den Helder, lid van de provinciale commissie Groningen Herbenoemingen De volgende personen zijn herbenoemd tot lid van het algemeen bestuur: drs. H. Smit te Hardenberg, voorzitter van de provinciale commissie Overijssel drs. F.J.A. IJsselmuiden te Volendam, voorzitter van de provinciale commissie Noord-Holland Terugtredingen De voorzittter, de heer ir. E.H. van Tuyll van Serooskerken, en de penningmeester, mr. E. ten Cate, hebben hun functie na respectievelijk zes en vijfjaar beschikbaar gesteld. Ook drs. JJ. Bollebakker en de heer mr. H.F. Wolgen verlieten het bestuur. De heer drs. J.C. de Kroon, de heer ir. P.C. Groen en de heer mr. DJ. Merhottein zijn om statutaire redenen terug getreden als lid van het algemeen bestuur. Tijdens de Algemene Vergadering van Leden is uitgebreid stilgestaan bij de inzet en verdiensten van genoemde bestuursleden. Contributie De contributie wordt niet verhoogd, de bedragen blijven in 2005 gehandhaafd. 4 De heer O. von der Gablentzexecutive president van Europa Nostraspreekt het gezelschap toe tijdens de Algemene Vergadering van Leden te Alkmaar

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 6