1. Vereniging Leden Het aantal leden aan het einde van 2004 bedroeg 8127. In totaal hebben 254 (rechts)personen zich als nieuw lid aangemeld. In 2004 zijn 125 leden overleden en bedankten 499 leden aan het einde van het jaar. Bij een grote opschoning zijn 284 leden om uiteenlopende redenen uit het bestand verwijderd. De spreiding van de leden over de provincies, de stad Amsterdam en het buitenland (per 31 december 2004) ziet er als volgt uit: Provincie Aantal Groningen 262 Friesland 228 Drenthe 214 Overijssel 485 Gelderland 972 Utrecht 951 Flevoland 69 Noord-Holland 1196 Amsterdam 711 Zuid-Holland 1911 Zeeland 215 Noord-Brabant 569 Limburg 279 Buitenland 65 Totaal 8127 Kaderdag Heemschut organiseerde op zaterdag 12 juni voor haar actieve leden een kaderdag in de Observant te Amersfoort. De 45 deelnemers spraken over de op Heemschut afkomende ontwikkelingen op het gebied van Belvedere, welstand, landschap en bestuurskundige en bestuursjuridische zaken. Prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs, directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), gaf in een gas tcollege zijn visie op de toekomstige monumentenzorg in Nederland en de plaats van Heemschut daarin. Aansluitend sprak prof. dr. G. Borger over de ontwikkelingen op het gebied van Belvedere, landschap en cultuurhistorie en hoe Heemschut daarin de bewakersrol kan waarmaken. Na de lezingen was er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. De afsluitende borrel werd opgeluisterd door een optreden van het ensemble 'Heyser Klezmer'. Landelijke Heemschutdag De Landelijke Heemschutdag vond dit jaar plaats in het vroegere hertogdom Kleef, net over de Duitse grens bij Nijmegen. De dag werd georganiseerd door de provinciale commissie Gelderland. Het grens overschrijdende programma kende drie deelexcursies: de Heuvelrugroute (Beek, park van Johann Moritz von Nassau-Siegen, Schloss Wissen), de Verdedigings route (Ooijpolder, Duffelt, Schenkenschans, Burg Boetzelaer) en de Kerkenroute (Wissel, Hanselaer, 3 Tijdens de Landelijke Heemschutdag werd een bezoek gebracht aan het stadje Kalkar

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 5