Bond Heemschut Nieuwezijds kolk 28 1012 PV Amsterdam telefoon 020-6225292 fax 020-6240571 e-mail info@heemschut.nl www.heemschut.nl Contributiebedrag-en per 1 januari 2005: Individuele leden tot 25 jaar 14,40 Individuele leden 25 jaar en ouder 24 Gezinslidmaatschap 31,80 Rechtspersonen en donateurs 48 (minimaal) Bedrijven van enige omvang 84 Abonnement 31,80 Lid voor het leven: op aanvraag

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 51