Voorwoord cScherper aan de wind varen dat is de doelstelling die in 2004 is geformuleerd. Opdat Heemschut ook in de toekomst gezaghebbend blijft op het gebied van cultuurhistorisch waardevol erfgoed. Gezaghebbend op basis van het beleid dat we met elkaar hebben afgesproken. Bij mijn benoeming tot voorzitter in mei 2004 trof ik een zojuist afgerond beleidsplan voor de periode 2004 - 2008 aan. Dit beleidsplan was na interne en externe discussie onder leiding van prof. dr. A. van der Zwan totstandgekomen. De accenten van Heemschut zijn verschoven van reactief naar pro-actief, van object- gericht naar gebiedsgericht en van gevalgeoriënteerd naar projectgeoriënteerd. De beleidsnotitie en het op basis daarvan opgestelde Jaarplan 2005 moet de vereniging handvatten geven om haar taken accuraat te blijven uitvoeren. Het is een trend dat mensen minder lid worden en blijven van verenigingen. De activiteiten voor leden werving en ledenbinding blijven daarom in 2005 een belangrijk speerpunt. Het is ook een reden voor Heemschut om te blijven kijken naar de mogelijkheden voor het aangaan van allianties. De samenwerking met andere gelijkgestemden, duurzaam of incidenteel, draagt bij aan het bestaansrecht van onze vereniging. Ik ben bevoorrecht als opvolger van de heer ir. E.H. van Tuyll van Serooskerken, die de vereniging op overtuigende en aansprekende wijze heeft geleid. Ergens las ik dat uw voorzitter een boegbeeld moet zijn. Maar een boegbeeld zonder boeg en schip is een deerniswekkend figuur. Zonder u ben ik niets. Het hart van de vereniging zijn de leden. De vereniging wordt gedragen door de vrijwilligers. U mag steun verwachten van de medewerkers op het Landelijk Bureau, van het bestuur leiding, richting en koers. Als we allen doen wat we van elkaar verwachten, kunnen we de toekomst zeker aan. Mr. H.J.E. Bruins Slot, voorzitter 2

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 4