9. Landelijk Bureau Samenstelling van de staf van het Landelijk Bureau te Amsterdam Directie: H.J. (Henk Jan) Derksen, algemeen directeur (32 uur per week) drs. J.P.J. (Joseeph) van der Haagen, directeur bescherming (37,5 uur per week) Medewerkers: mw. D. (Dolly) Blok-Hartman, administratief medewerkster (15 uur per week) E.H. (Ewout) van der Dussen, freelance coördinator PR Voorlichting (8 uur per week) drs. H.C. (Bert) Franssen, eindredacteur ad interim (16 uur per week vanaf 1 november 2004) L. (Louis) van Kilsdonk, huismeester (28 uur per week) mw. J. (Tiny) Klein Nijenhuis-Stoker, administratief medewerkster (22 uur per week) drs. M.A. (Maarten) Meester, eindredacteur (16 uur per week tot 1 oktober 2004) mw. G.G. (Gea) Schilte-Ludwig, coördinator publieksactiviteiten (20 uur per week) mw. drs. E. (Ellen) Wilbrink, directie-assistent (24 uur per week) Personele ontwikkelingen Vanaf 1 januari wordt de functie Coördinator Communicatie (voorheen PR en Voorlichting) vervuld door Ewout van der Dussen op freelance basis, voor een dag per week. Eindredacteur Maarten Meester beëindigde zijn functie per 1 oktober 2004. Bert Franssen volgde hem op als interim-eindredacteur. Arbeidsvoorwaarden Heemschuts eigen Reglement op de Arbeids voorwaarden loopt al jaren achter bij de wetgeving en behoeft actualisering. Bestuur, directie en mede werkers zijn het erover eens dat de actualisering snel moet plaatsvinden. In 2004 is een nieuw Reglement opgesteld, dat in het eerste kwartaal van 2005 in werking zal treden. Automatisering In de zomer van 2004 heeft een vernieuwing van het gehele computernetwerk plaatsgevonden. De overgang is soepel verlopen, er hebben zich geen grote problemen voorgedaan. Stagiair Van april tot juni heeft Corneel Geus stage gelopen bij Heemschut. De werkzaamheden van de leerling van de Reinwardt Academie te Amsterdam concentreerden zich op de publieksbegeleiding. Gea Schilte en Henk Jan Derksen verzorgden de inhoudelijke begeleiding. De stage is afgerond met een enquête naar de waardering van de publieksactiviteiten en van het tijdschrift. 45

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 47