Slotermeer en een deel van het westelijk Havengebied en verdient een plek op de gemeentelijke monumentenlijst. Markthal Jan van Galenstraat De toekomst van de Centrale Markthal aan de Jan van Galenstraat is nog steeds onzeker, het gebouw geniet voorbescherming tijdens de lopende procedure voor een plek op de monumentenlijst. Acties tegen detonerende nieuwbouw Kohnstammlokatie De uitbreiding van de Hogeschool van Amsterdam met 10.000 vierkante meter, de extra gebouwen en de te bouwen nieuwe vleugels zetten de aanpalende kleinschalige en kleurige 19e-eeuwse Swammerdam- en Boerhavebuurt letterlijk in de schaduw. Heemschut heeft gebruik gemaakt van de inspraakavond en een zienswijze ingediend. Hergraven van grachten Een belangrijke discussie in 2004 betrof het opengraven van grachten in de Jordaan. Voor- en tegenstanders lieten tijdens de inspraakavonden van zich horen, waarbij de spanningen zo hoog opliepen dat B&W van Amsterdam besloten het onderwerp onderdeel te maken van een nieuw inrichtingsplan voor de hele Jordaan. De commissie staat niet negatief tegenover het reconstrueren van een gracht, maar keurt de bestaande plannen zowel wat betreft de keuze van de gracht als de uitwerking daarvan af. Public delations De commissie heeft op diverse manieren bijgedragen aan de naamsbekendheid van Heemschut. Zo was de commissie aanwezig in het Korenmetershuis tijdens de openstelling op Open Monumentendag en publiceerde de buurtkrant van Amsterdam Centrum een artikel van de heer Lankamp over het Korenmetershuis en zijn vroegere bewoners. De leden van de commissie leverden bijdragen voor het tijdschrift Heemschut en de provinciale website werd regelmatig vernieuwd en aangepast. I-mode presentatie In 2004 is gewerkt aan een I-mode presentatie door Amsterdam, een virtuele wandeling voor de jeugd getiteld éGered voor de Sloop Heemschutroute'. De route moet de belangstelling bij jongeren voor geschiedenis en monumentenzorg opwekken. De wandeling start bij de Munt en eindigt bij Smit's Koffiehuis (voormalig NZ-Hollands Koffiehuis) bij het Centraal Station. Het project wordt uitgevoerd door Visual Text te Amsterdam en in februari 2005 gepresenteerd. Overige activiteiten De commissie was vertegenwoordigd tijdens de Kaderdag op 12 juni. De voorzitter heeft regelmatig deelgenomen aan het 35 Deelnemers aan de excursie langs de overblijfselen van de Amsterdamse verdedigingswerken

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 37