bestuur verzocht het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Bloemendaal Meer en Berg De strijd om het behoud van het landgoed Meer en Berg, voormalig provinciaal psychiatrisch ziekenhuis Santpoort, blijft voortduren. De provincie Noord- Holland heeft plannen om op die plek een groot nieuwbouwcomplex te laten bouwen met 450-500 woningen. Het eeuwenoude landgoed met zijn gebouwen en landschap zou daardoor rigoureus van karakter veranderen. De plannen die er na inspraakronden liggen voor de bouw van ±350 wooneenheden met behoud van veel historische gebouwen en landschappelijke kenmerken, is voor Heemschut Noord-Holland acceptabel. Haarlem Panden aan het Spaarne De historische pandjes De Houtlommer en De Merel op het terrein van het voormalig ziekenhuis van de Mariastichting aan het Spaarne vallen na lange strijd toch onder de slopershamer. De aanvraag voor rijksbescherming werd niet gehonoreerd en ook de Raad van State bleek de visie van Heemschut niet te steunen. Amstelveen Spoorweghuisje De commissie had bij het gemeentebestuur van Amstelveen al eerder bezwaar gemaakt tegen de plannen om het karakteristieke spoorweghuisje te slopen. Het pand staat nota bene op de gemeentelijke monumentenlijst. De gemeente heeft uiteindelijk de sloopvergunning ingetrokken. Niedorp Grensgebied vogelvrij De gemeenten Niedorp en Schagen grenzen aan elkaar. Niedorp heeft plannen om het prachtige open gebied De Witte Paal te veranderen in een industrie gebied. De plannen worden ondersteund door de Commissaris van de Koningin, de heer Borghouts. De gemeente Schagen wil het uitzicht behouden en is gekant tegen de plannen van de buurgemeente. Daarbij hanteert Schagen het naar de mening van de commissie terechte argument, dat de behoefte aan industrieterreinen eerder kleiner dan groter wordt en dat er voor dergelijke locaties mogelijkheden te over zijn, bijvoorbeeld in de naastgelegen Wieringermeer. Broek in Waterland Beschermd dorpsgezicht De gemeente Waterland wil het beschermde dorps gezicht van Broek in Waterland Verrijken' met de bouw van 750 woningen. Heemschut steunt het actiecomité tegen de plannen, mede door het plan van het comité voor zogenaamde 'inbreilocaties'. Hierdoor kan het landschap en het dorpsgezicht worden gespaard en toch in de behoefte aan ±350 nieuwe woningen worden voorzien. 32 Drie historische pandjes aan het Spaarne te Haarlem onder de slopershamer **>M£

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 34