Adres secretariaat: mw. A.I.Th. Mars Marsmanlaan 2 3 1422 CG Uithoorn telefoon 0297-522801 fax 0297-522804 e-mail martref@tref.nl drs. F.J.A. IJsselmuiden, voorzitter mw. A.I.Th Mars, secretaris H.M.B. van der Velden, penningmeester ir. P.M. Capelle, technisch adviseur Kennemerland e.o H. Dirkx, technisch adviseur GooiAmstelveen e.o.) W. Schagen, technisch adviseur (Noord-Holland- noord/midden) J.D. Gerritsen, PR-adviseur c.s. P.A.J. Schat, PR-adviseur c.s. drs. K. Loeff mw. drs. A.M. ten Gate Door de drukke dagelijkse werkzaamheden van de commissieleden zijn de commissietaken verdeeld over het hele team, gecoördineerd door het commissie secretariaat. De technisch adviseurs beslaan drie gebieden in Noord-Holland. Voor de herinrichting in het gebied Zaanstreek/Waterland houdt de heer J.D. Gerritsen de commissie pro-actief op de hoogte van de (beleids)ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende mogelijke bedreigingen. De heer Gerritsen heeft bovendien de redactiewerkzaamheden voor het beschermingswerk in het tijdschrift Heemschut op zich genomen. De heer Boezaard heeft vanwege zijn drukke werkzaamheden afgezien van actieve deelname aan de commissie. Gelukkig kon de commissie eind 2004 de heer P.A.J. Schat als broodnodig nieuw commissielid verwelkomen. De commissie Noord-Holland kwam in 2004 zes maal bijeen. Een van die bijeenkomsten was speciaal belegd om een praktisch doordacht standpunt voor het nieuwe beleidsplan te formuleren. De leden van de commissie hadden onderling contact wanneer het beschermingswerk daartoe aanleiding gaf. Naast de nog lopende kwesties heeft de commissie op individuele meldingen gereageerd, waarvan sommige deel bleken uit te maken van complexe nieuwbouw- plannen. Elieronder volgt een keuze uit de lange lijst beschermingsacties Broek op Langedijk Vaarveiling De commissie heeft haar verontrusting uitgesproken over de plannen om voor de eeuwenoude Broeker Veiling in Broek op Langedijk een hoog glazen gebouw te plaatsen. Door dit gebouw, dat moet dienen als ontvangstruimte, wordt de nog in oorspronkelijke staat verkerende historische vaarveiling aan het oog onttrokken. Zandvoort Het Oude Posthuis Heemschut steunt het comité Poststraat in het streven naar het behoud van Met Oude Posthuis' aan de Poststraat 11 in Zandvoort. Het pand aan de entree van de Poststraat is door de kenmerken van Zandvoortse architectuur beeldbepalend. Onderzoek van de technisch adviseur heeft aan het licht gebracht dat het pand ouder is dan wordt gedacht. De fundamenten wijzen daarop, evenals de naam van het pand. De aanvraag voor rijksbescherming is helaas niet gehonoreerd. De commissie heeft het gemeente - 31 NOORD-HOLLAND Samenstelling van de provinciale commissie (per 31 december 2004) Mutaties Vergaderingen Beschermingsactivsteiten Voor de historische Drijfriemenfabriek aan het Spaarne te Haarlem wordt een nieuwe bestemming gezocht

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 33