Adres secretariaat: H.F. Kuiper Mij zij de 49 3471 GP Kamerik telefoon 0348-401435 fax 0348-400111 e-mail kuiper.duijnker@wxs.nl drs. C. Verhaar, voorzitter ir. N.R.A. Krekel, vice-voorzitter ing. H.F. Kuiper, secretaris dr. C.T.J. Wreesmann, penningmeester ing. P.D. van Vliet, technisch adviseur objecten ing. G.H. de Koek, plv. technisch adviseur objecten drs. P. Donkersloot, technisch adviseur planologie drs. M.G. Lemmens, PR-adviseur H.E. Dekhuijzen J.H. van Doorn J.F.K. Kits Nieuwenkamp mw. M. Zahle, arch. MAA mw. M.M.M. de Wit Vaste gasten: mw. drs. A.J.M. Koenhein, regio Vianen J.N.M. de Grood, Vereniging Oud-Utrecht mr. H.A. Teijen, Het Utrechts Landschap In 2004 hebben zich geen personele mutaties voorgedaan. De commissie kwam in 2004 zeven maal plenair bijeen. De commissie kent geen subcommissies. Naast het volgen van diverse gevallen in de provincie, heeft de commissie zich actief ingezet bij de onderstaande gevallen. Individuele objecten: Aantasting zichtas van slot Zeist Aanbouw villa in de Emmalaan te Driebergen Behoud koetshuis bij boerderij te Eemnes Aanbouw woonhuis Laarderweg te Eemnes Bouw parkeergarage in het Lucas Bolwerk te Utrecht Behoud van een bedreigde pachtboerderij op landgoed Pijnenburg Bouwplan appartementencomplex Isselwaerde te IJsselstein Gereformeerd kerkgebouw te Vreeland Uitbreidingplan stadhuis Vianen planologie: Ontwerp streekplan Utrecht 2005-2015 Project Nieuwe Hollandsche Waterlinie Bestemmingsplan Soestdijk 2005 Reconstructieplan dorpshart te Eemnes Behoud karakter Kamerikse wetering De commissie heeft zich door deskundigen laten informeren over: de doorwerking van de cultuurhistorie bij het opstellen van het nieuwe streekplan voor de provincie Aandacht voor cultuurhistorie in het beleid van het Utrechts Landschap Raakpunten bij het werk van de Provinciale Utrechtse Welstand Commissie (PUWC) Voor het derde achtereenvolgende jaar gebruikte de commissie het tijdschrift GM2 als voornaamste medium om te communiceren met haar leden. Deze communicatie vormt een goede aanvulling op de informatie op de website. Ook binnen de commissie Utrecht blijft ledenwerving een belangrijk aandachtspunt, maar het slagen daarvan staat of valt met het opzetten van gerichte en landelijke gecoördineerde acties. De naamsbekendheid van Heemschut is iets waar het komende jaar flink aan gewerkt moet gaan worden. De commissie ziet de driemaandelijkse vergaderingen voor de PR-adviseurs van de verschillende commissie als een goed forum, waarbij ideeën worden besproken en plannen worden gemaakt om Heemschut een bredere bekendheid en meer leden te bezorgen. Op 29 mei vond de jaarlijkse ledenexcursie plaats, dit jaar georganiseerd in samenwerking met de commissie Zuid-Holland. Vanwege de publiciteit over en grote belangstelling voor de ontwikkelingen rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd een programma samengesteld langs enkele forten in deze verdedigings gordel. Het Lort bij de Nieuwe Steeg, Fort Asp eren en Fort Honswijk vormden voorbeelden van in goede staat verkerende 19e-eeuwse verdedigingswerken. Een enthousiaste en deskundige gids vertelde over de historie en functie van de forten. UTRECHT Samenstelling van de provinciale commissie (per 31 december 2004) Mutaties Vergaderingen Beschermingsactiviteïten Public Relations Provinciale publieksactiviteit 29

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 31