Epe Doetinchem Het Ambts- en het Stadskerkhof Beide kerkhoven zijn inmiddels op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Twee woningen op Defensieterrein De beide aan het zicht onttrokken landhuisjes zijn in de jaren dertig van de 20e eeuw gebouwd door architect Rietveld (woning Willem Penaat'Stenenkomweg 7) en door architect Van Heiningen (woning aan de Woltbergerweg). Hoewel de panden niet zijn opgenomen in de MIP-inventarisatie, is gemeentelijke bescherming aangevraagd. Groenlo Voormalig Grolsch brouw- en ketelhuis Door de sloop van de bierbrouwerij uit 1956 komt 12 ha industrieterrein vrij. Heemschut heeft gepleit voor gemeentelijke bescherming van het brouw- en ketelhuis. De gemeente heeft de panden te licht bevonden, maar wil wél een symbolische herinnering aan Grolsch creëren. Mogelijk wordt daartoe het in wederopbouwarchitectuur gebouwde voorste gedeelte van het gebouw bij de herontwikkeling gehandhaafd. Hengelo Locatie van 150 woningen De gemeente Hengelo had vier mogelijke locaties aangewezen voor de uitbreidingsplannen van het dorp. De locaties aan de oost en zuidoost zijde bleken geschikt, terwijl de locatie in de nabijheid van landgoed 5t Regelink werd geschrapt. In de plaats daarvan adviseerde Heemschut de ontwikkeling van een nieuwe bouwlocatie aan de westzijde van het dorp. Lochem Voormalige dokterspraktijk Zwiepseweg 89 Het verwaarloosde maar sfeervolle pand uit de 20e eeuw met een dakbedekking van keramische leien moet wijken voor nieuwbouw. Op het verzoek van Heemschut om het pand te handhaven heeft de gemeente negatief gereageerd. Millingen a/d Rijn T-boerderij 7 Stüpke Als gevolg van het streven van Heemschut om dit boerderijtje te behouden is op initiatief van de commissie een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd die circa vijftig monumentwaardige panden heeft opgeleverd. Een en ander leidt hopelijk tot een volwaardig monumentenbeleid. Nijmegen Estelgebouwnu Royal Haskoning Nadat het bezwaar tegen de bouwvergunning niet gegrond was verklaard heeft Heemschut zich teruggetrokken uit de procedure. Ondanks verdere stappen van omwonenden werd de bouwvergunning definitief verleend. De Haskoning ziet echter af van de geplande verbouwing, omdat de oorspronkelijke plannen door de tijd zijn ingehaald. Gobelins stadhuis De historische vereniging Numaga en Heemschut hebben bezwaar aangetekend tegen het verwijderen van een serie monumentale 17e-eeuwse gobelins uit de raadzaal van het stadhuis. De gobelins maken deel uit van de rijksbescherming en Heemschut heeft in de zienswijze gewezen op de noodzakelijke vergunningsprocedure. Zaltbommel Beschermd dorpsgezicht Het dorp Bruchem, ontstaan op een stroomrug dwars door de Bommelerwaard, kreeg niet de status van gemeentelijk beschermd dorpsgezicht, het dorp Gameren wél. Dit bevreemdde de commissie, daar de dorpen bij het MIP een gelijke waardering kregen. Heemschut Gelderland gaat hiermee verder. Zevenaar Voormalig Raadhuis Het Raadhuis met de trapgevel, gebouwd in 1903 naar ontwerp van architect A.J. Joling in traditionele neo-renaissance stijl, vormt samen met een belendend winkeltje en de brandweerkazerne een bescheiden cultuurhistorisch ensemble dat het waard is om te behouden. Alleen het raadhuis wordt op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Windturbines De Provinciale Commissie Gelderland heeft zich gebogen over de problematiek rond de bouw van windturbines. Dit leidde in december 2004 tot de Notitie Windturbines van de hand van commissielid Henk Swaagstra. Public Relations In het verslagjaar is geen nieuwsbrief uitgebracht. In het tijdschrift werd in de rubriek 'Heemschut Actief en op beperkter schaal op de website aandacht besteed aan actuele zaken. Het augustusnummer van het tijdschrift bevatte de bijdrage 'Hoog en laag langs de Nederrijn' ten behoeve van de Landelijke Heemschutdag 2004. Provinciale publieksactiviteit Op 28 augustus 2004 vond de Landelijke Heemschut dag naar het gebied van de Nederrijn in het Nederlands-Duitse grensgebied plaats. De commissie Gelderland was nauw betrokken bij de inhoudelijke en zakelijke voorbereiding. Het verslag van de dag is opgenomen in Hoofdstuk 1 over de Vereniging. 28

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 30