Defensie. Heemschut vindt dat de gemeente Assen het Witterveld zelf in eigendom en beheer moet houden, samen met de stichting Het Drents landschap. Het bezwaar is op 27 januari 2005 behandeld tijdens de Raadsvergadering. Vermeerschool gered Een opmerkelijke coalitie van de Drentse Bond Heemschut, krakers, de Asser Historische Vereniging en bewoners van Assen-Oost wist de Vermeerschool van de sloop te redden. De GGZ Drenthe wilde het gebouw plaats laten maken voor een nieuw te bouwen activiteitencentrum. Na de actie bleek het centrum ook heel goed onderdak te kunnen vinden in de Vermeer school die daarvoor wel een nieuwe glazen pui kreeg. Gemeente Borger-Odoorn In de gemeente Borger-Odoorn worden waardevolle oude eiken bedreigd door de reconstructie van rijksweg 34. Herhaalde acties van ondermeer Heemschut hebben de kap tot dusver tegen weten te houden. In 2004 is echter wel een kapvergunning verleend. Heemschut Drenthe is daartegen op 30 juni in beroep gegaan bij de bestuursrechter te Assen. De commissie is in afwachting van de uitspraak. Gemeente Coevorden Ontwerp Bestemmingsplan Op 19 januari was de commissie aanwezig bij de openbare vergadering van de Commissie Ruimtelijke Zaken over het Ontwerp Bestemmingsplan Coevorden Centrum, Markt en omgeving. De ingebrachte zienswijzen zijn overgenomen en het ontwerp is op 10 februari gewijzigd. Dalen De gemeente Coevorden heeft ondanks het bezwaar van Heemschut het bestemmingsplan gewijzigd en daarmee nieuwbouw op het perceel Achterkamp 16 in Dalen mogelijk gemaakt. De commissie heeft vervolgens bezwaar aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Drenthe. Gemeente Emmen Gemeente Ho ogeve en Gemeente Midden-Drenthe Bij brief van 19 november heeft de commissie aandacht gevraagd voor (het opnieuw verschijnen van) illegale reclame langs wegen in de gemeenten Emmen, Hoogeveen en Midden-Drenthe. De gemeenten hebben hier positief op gereageerd. Gemeente Noordenveld Norg Heemschut Drenthe verzette zich in 2003 al tegen het verlenen van een bouwvergunning voor het perceel Steeg 3 te Norg. De gemeente laat het bouwplan voorlopig rusten. De commissie steunde het Kerspel Norg in haar actie tegen de bebouwing van de Brinkhofweide te Norg, ondermeer omdat deze in strijd is met het bestemmingsplan. Peize Op 3 april diende de commissie haar zienswijze over 24 De Vermeerschool te Assen is gered van de sloop

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 26