Leens Heemschut heeft bezwaar gemaakt tegen de monumentenvergunning voor de verbouwing van de molen van Mensingeweer en een zienswijze ingediend tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Een groep vrijwilligers uit Mensingeweer wil een theehuis vestigen in de onlangs gerestaureerde molen met als doel de molen onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Een ander doel is het interesseren van molenaars voor het draaiende houden van deze bijzondere pelmolen. Een aantal molenaars heeft grote bezwaren tegen de ingreep, omdat de authenticiteit van de molen erdoor zou worden aangetast. Heemschut steunt deze molenaars. Groningen Een vertegenwoordiger van Heemschut maakt deel uit van de Begeleidingscommissie bouwhistorische inventarisatie en verkenning Groningse binnenstad. II oo gezand - Sappemeer Heemschut Groningen steunt het streven van de Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand- Sappemeer om de werf Wolthuis, een rijksmonument, te ontwikkelen tot een werkende scheepswerf aan bevaarbaar water. De conclusie van de haalbaarheidsstudie door Area dis is dat behoud van de werf wenselijk en mogelijk is. Winschoten Met de heer Jansema, wethouder van de gemeente Winschoten, sprak een vertegenwoordiger van de commissie over het monumentenbeleid. Er is aangedrongen op het betrekken van de Vereniging Oud-Winschoten bij het monumentenbeleid en gesproken over het instellen van een gemeentelijke monumentenlij st Nieuwsbrief aan historische verenigingen (februari) Muzikaal Monument in Nieuweschans (17 april, zie hoofdstuk over de landelijke publieksactiviteiten) Dag van de Groninger Geschiedenis in de Groninger Archieven: Heemschut had op 31 oktober een stand met folders, posters en informatiemateriaal over de verenigingsactiviteiten Bijhouden van de website Artikelen en actiestukjes in Heemschut Artikelen en berichten in de pers Heemschut maakte deel uit van het Platform Culturele Organisaties Provinciale publieksactiviteit Heemschut Groningen organiseerde op 7 november in het kader van de Week van de Geschiedenis de excursie 'Groningen is ouder dan u denkt', een stadswandeling langs middeleeuws Groningen. Er waren 60 deelnemers. 19 Overleg en adviezen Public relations Oostzijde Grote MarktGroningen Friesland Bank

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2004 | | pagina 21