Omdat het vereiste quorum niet aanwezig was, is een tweede algemene vergadering van leden belegd op 12 juni 2003 te Utrecht. Tijdens deze extra vergadering zijn de aanpassingen conform voorstel aangenomen. Opheffing redactieraad Het algemeen bestuur heeft het advies van het tijdschrift over de herinrichting van de organisatie van het tijdschrift overgenomen. De algemene vergadering stemde in met het intrekken van het redactiestatuut en het opheffen van de redactieraad. De algemene vergadering heeft eveneens het voorstel gesteund om bijbehorende wijzigingen van het algemeen huishoudelijk reglement door te voeren. De contributie is trendmatig verhoogd. Tijdens het inhoudelijk gedeelte van de vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: Ton Koot-penning Namens het algemeen bestuur heeft de voorzitter de heer Van Tuyll van Serooskerken de Ton Koot- penning uitgereikt aan de heer H.E. Dekhuijzen uit Rhenen. Ook de heer J.M.C. van der Eerden werd onderscheiden met de Ton Kootpenning, maar ontving de onderscheiding uit handen van de voorzitter op 25 juni 2003 te 's-Hertogenbosch. Meldpunt Bedreigd Erfgoed De heren A. Duivesteijn en O. Wiersma, de laatste van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), hebben tijdens de algemene vergadering van leden de openingshandeling voor het Meldpunt Bedreigd Erfgoed verricht. Voor deze 1-1-2 van de monumentenzorg' werkt Heemschut in eerste instantie samen met de Nederlandse Kastelenstichting. Wellicht sluiten andere categorale organisaties zich in de toekomst bij dit initiatief aan. De meldingen komen binnen op www.heemschut.nl en worden doorgestuurd naar de directeur bescherming en de desbetreffende provinciale commissie en wanneer het een kasteel betreft naar de Nederlandse Kastelenstichting. Middagprogramma Aansluitend aan de vergadering vond een middag programma plaats bestaande uit een drietal excursies door het historisch centrum van Den Haag. Een verslag daarvan is opgenomen in het hoofdstuk over de landelijke publieksactiviteiten. 5 Contributie De heren O. Wiersma en A Duivesteijn verrichten de openingshandeling van het Meldpunt Bedreigd Erfgoed tijdens de algemene vergadering van leden

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 7