2. Leden en ledenactiviteateri] Het aantal leden aan het einde van 2003 bedroeg 8781. In totaal hebben 524 (rechts)personen zich als nieuw lid aangemeld. Tot onze spijt zijn 124 leden ons ontvallen door overlijden, terwijl 679 leden bedankten aan het einde van het jaar. De spreiding van de leden over de provincies, de stad Amsterdam en het buitenland (per 31 december 2003) ziet er als volgt uit: Provincie Aantal Groningen 274 Friesland 247 Drenthe 229 Overijssel 532 Gelderland 1049 Utrecht 1012 Flevoland 65 Noord-Holland 1289 Amsterdam 788 Zuid-Holland 2079 Zeeland 221 Noord-Brabant 624 Limburg 297 Buitenland 7 5 Totaal 8781 Ledenwerving In 2003 zijn diverse pogingen ondernomen om nieuwe leden te werven. Zo heeft een interview in het ABP- Nieuws, de uitgave van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, 220 nieuwe leden opgeleverd. Tijdens de Restauratiebeurs zijn door middel van de actie 'wie nu lid wordt krijgt het Het Monumentenboek1 cadeau5 51 nieuwe leden geworven, terwijl 50 nieuwe leden zich aanmeldden na een actie in de PCM- dagbladen/12 3 tijdschrift.nl. Ook de verspreiding van de nieuwe ledenwerffolder en het uitdelen ervan tijdens de Open Monumentendag heeft geresulteerd in nieuwe leden. Algemene vergadering van leden Op 17 mei 2003 vond in de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte te Den Haag de algemene vergadering van leden plaats. Wethouder B. Bruins sprak het welkomstwoord en de heer A. Duivesteijn, vice-voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en oud-wethouder van Den Haag sprak in zijn gastrede over 'Oude en nieuwe schoonheid in Den Haag'. Tijdens de lunch gaf de heer C.J. van Harmeien, architect en lid van de Monumententafel van de Witte, een historisch overzicht van de sociëteit. De vergadering werd bezocht door 150 leden. Tijdens het huishoudelijk gedeelte van de vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: Benoemingen De volgende personen zijn benoemd tot lid van het algemeen bestuur: de heer drs. W. Heijbroek, de voorzitter van de provinciale commissie Zeeland, de heer mr. E.S. Hoogendijk, de voorzitter van de provinciale commissie Amsterdam, de heer P.R. Nijhof, de voorzitter van de provinciale commissie Flevoland, de heer ing. L. de Visser, de voorzitter van de provinciale commissie Noord-Brabant. De volgende personen zijn herbenoemd tot lid van het algemeen bestuur: mevrouw drs. I. Günther, lid dagelijks bestuur de heer mr. E. ten Gate, lid dagelijks bestuur de heer drs. W. Wolters, lid dagelijks bestuur de heer mr.dr. A.H.A. Lutters, voorzitter van de provinciale commissie Limburg. Aanpassing statuten De algemene vergadering van leden is akkoord gegaan met de aanpassing van de statuten van de vereniging. De aanpassing betrof onder andere de vastlegging van de benoemingstermijnen voor functies waarbij dat nog niet het geval was en enkele tekstuele correcties. 4 1 Loeff, Kv Het Monumentenboekfotocollectie Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zwolle, 2002.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 6