Bond Heemschut Nieuwezijds kolk 28 1012 PV Amsterdam telefoon 020-6225292 fax 020-6240571 e-mail info@heemsehut.nl www.heemschnt.nl Contributiebedragen per 1 januari 2004: Individuele leden tot 25 jaar 14,40 Individuele leden 25 jaar en ouder €24 Gezinslidmaatschap €31,80 Rechtspersonen en donateurs 48 (minimaal) Bedrijven van enige omvang €84 Abonnement €31,80 Lid voor het leven: op aanvraag

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 51