Jaarrekening 2003 Inkomsten Uitgaven 47 Contributies en donaties H Giften, legaten Advertenties Verkoopopbrengsten Beschermingswerk: rijkssubsidie Beschermingswerk: prov. subsidie Publiekswerk: rijkssubsidie Publiekswerk: project.subsidie Sponsoring Gemeentelijke bijdragen Entree M.D. M.M.-dagen Publieke opinie: projectsubsidie Bijdrage Heemschut Hulpfonds 2% Personeel Bondsbureau Tijdschrift Ledenadministratie M Publiciteit Bestuur M Project tijdschrift op DVD index on line Beschermingsactiviteiten Publieksactiviteiten (incl. ledenactiviteiten) Publieke opinie

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 49