10. Landelijk Bureau Samenstelling van de staf van het Landelijk Bureau te Amsterdam (per 31 december 2003) Directie: H J. (Henk Jan) Derksen, algemeen directeur (32 uur per week) drs. J.P J. (Joseeph) van der Haagen, directeur bescherming (40 uur per week) Medewerkers: mw. D. (Dolly) Blok-Hartman, administratief medewerkster (16 uur per week) drs. H.C. (Bert) Franssen, eindredacteur ad interim (16 uur per week tot 1 mei 2003, 8 uur per week tot 1 juni 2003) L. (Louis) van Kils donk, huismeester (28 uur per week) mw. J. (Tiny) Klein Nijenhuis-Stoker, ad?ninistratief ?7tedewerkster (20 uur per week, 22 uur per week vanaf 1 juli 2003) drs. M.A. (Maarten) Meester, eindredacteur (16 uur per week) vanaf 1 mei 2003 mw. G.G. (Gea) Schilte-Ludwig, coördinator publieksactiviteiten (16 uur per week), tevens coördinator PR ér Voorlichting (8 uur per week) mw. drs. E. (Ellen) Wilbrink, directie-assistent (24 uur per week) Personele ontwikkelingen Dit jaar zijn de personele wisselingen beperkt gebleven tot de functie van eindredacteur en boekhouder. Interim-eindredacteur Bert Franssen heeft drie nummers van het tijdschrift gecoördineerd en het werk vervolgens overgedragen aan zijn opvolger Maarten Meester, na een zorgvuldige selectie procedure per 1 mei 2003 benoemd tot eindredacteur. De externe boekhouder Edwin Nefkens is per 1 januari 2003 vertrokken. Binnen enkele maanden hebben we als nieuwe externe boekhouder Angela Noordermeer van Accountantskantoor Luif kunnen aantrekken. Angela Noordermeer heeft onder andere zorggedragen voor het opstellen van de begroting, de jaarrekening en de financiële (tussen)rapportages. Tiny Klein Nijenhuis assisteerde bij het inboeken van mutaties. Daarvoor was uitbreiding van werktijd noodzakelijk. Arbeidsvoorwaarden Heemschuts eigen Reglement op de Arbeids voorwaarden loopt al jaren achter bij de wetgeving en behoeft actualisering. Bestuur, directie en medewerkers zijn het erover eens dat de actualisering snel moet plaatsvinden. Het kon helaas niet worden afgerond in 2003, maar krijgt prioriteit in 2004. Pensioenregeling Het algemeen bestuur heeft een nieuwe pensioenregeling vastgesteld, waarvan elk nieuw in dienst tredend personeelslid gebruik kan maken. Administratie en automatisering Als uitvloeisel van eerdere bestuursbesluiten zijn dit jaar de administratie van de boekhouding en de ledenadministratie in huis gehaald. 44

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 46