8. Tijdschrift Heemschut dr. Ph.M. Bosscher, regioredacteur GroningenFriesland en Drenthe mw. drs. T.L. van der Putten, regioredacteur Zuid- Holland, Utrecht en Zeeland mw. drs. A.M. ten Cate J.D. Gerritsen Op 1 mei 2003 heeft interim-eindredacteur Bert Franssen afscheid genomen. De redactie bedankt hem voor de zorgvuldige en creatieve wijze waarop hij het tijdschrift heeft geredigeerd. Tegelijk met hem vertrok Mariëtte Polman. Mede door haar gedegen cultuurhistorische kennis was zij jarenlang een onmisbaar redactielid. Een eervolle vermelding verdienen alle nummers die Franssen en Polman maakten in de eerste helft van 2003, samen met het derde redactielid Anne-Marie ten Gate. Het februari nummer bevat een uitgebreid dossier over het Leids Aalmarkt-verzet, het aprilnummer is gewijd aan boerderijen en in de uitgave van juni staat een geruchtmakend artikel (opgepikt door de Volkskrant) over de nasleep van de Volendamse brand voor monumenten. In mei trad een nieuwe redactie aan. Die slaagde erin het tijdschrift aan toegankelijkheid en helderheid te laten winnen. Dat lukte met name door de inhoud meer ruimte te geven, de rubrieken 'Heemschut Actief en 'Publieksactiviteiten5 duidelijker te scheiden en een voorzichtig begin te maken met een consequente rubriekenstructuur. Ook de visuele aantrekkelijkheid ging vooruit door foto's groter en aflopend af te drukken, een strengere beeldredactie te voeren en de vormgever meer te sturen. Inhoudelijk is de redactie trots op het artikel over het verdwijnen van de historische bestrating in het augustusnummer, dat veel reacties losmaakte. Verder zijn zeker vermeldenswaard het artikel over kasteel Nederhemert en dat over het grote belang van de mentaliteit van de bestuurder bij de bescherming van het cultureel erfgoed. Liefhebbers van monumenten zijn verwend met verhalen over schuilkerk De Duif, Kasteel De Haar en de boekenzaal van de Thysiana. Het menselijk element kreeg een ruimere plaats door de nieuwe rubriek 'Leven achter de gevel'. Tenslotte slaagde de redactie erin - door redactionele en vormtechnische ingrepen en een nauwe samenwerking met de coördinator publieksactiviteiten - de publieks evenementen beter te etaleren. Ondanks alles wat bereikt is, beseft de redactie dat er nog veel moet gebeuren om het tijdschrift voor een breder publiek aantrekkelijk te maken. Zij werkt dan ook hard aan de restyling, die in 2004 vorm zal krijgen. Project Ontsluiting Heemschut Jaargangen Met financiële steun van de Rijksdienst is in 2003 het project om de recente en oudere jaargangen van het tijdschrift beter toegankelijk te maken afgerond. Daarvoor is een professionele index gerealiseerd van de jaargangen 1993-2003. De index is te raadplegen op de website, met vele zoekmogelijkheden en selectiecriteria. In samenwerking met de stichting Historic-Future is een DVD uitgebracht met alle jaargangen van het tijdschrift Heemschut. De DVD bevat: alle jaargangen van 1924 tot en met 2002, de in de jaren 1918-1923 vier keer en later zes keer per jaar verschenen 'Heemschut-nummers' als een speciale uitgave van het weekblad De Bouwwereld, jaarverslagen van de jaren 1911-1917, waarin nog geen tijdschrift verscheen, de na 1990 verschenen jaarverslagen. Zoals de voorzitter schrijft in zijn voorwoord bij het boekje van de DVD: 'Als geheel is de DVD-rom een uniek historisch document van meer dan 18.000 pagina's tekst en foto's, de laatste in de loop der jaren steeds meer in kleur. Hiermee zijn belangrijke bronnen ontsloten voor diegenen die meer willen weten over Heemschut door de decennia heen, dan wel over de ontwikkeling van de monumentenzorg in Nederland.' De DVD is gepresenteerd in het Korenmetershuis tijdens de Open Monumentendag. 41 Samenstelling van de redactie (per 31 december 2003) drs. M.A. Meester, eindredacteur Het tijdschrift in 2003

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 43