uitbreiding van de commissie met nieuwe ledem Een onverwacht groot aantal reacties werd hierop ontvangen en bij afsluiting van het verslagjaar werd met een drietal serieuze kandidaten de laatste gesprekken gevoerd. Ravensteinbebouwing Bovenste Hoornwerk De heer De Visser heeft de zienswijze van de commissie met betrekking tot de bebouwing van het Bovenste Hoornwerk te Ravenstein reeds in 2002 kenbaar gemaakt aan de gemeente. De gemeente heeft nu het voornemen om een artikel 19-procedure starten en uit te wijken naar andere inbreidings- locaties: de molensingel en de Kasteelse Plaats. Heemschut en de stichting Menno van Coehoorn overlegden gezamenlijk met de gemeente en dat heeft eind 2003 geresulteerd in het goede bericht dat het Bovenste Hoornwerk gehandhaafd blijft. Bergeijkdreigende sloop van villa Beukenhof De villa Beukenhof te Bergeijk is een gemeentelijk monument en vormt met andere rijksmonumenten als de Protestante Kerk en de boerderij Het Teutenhuis een waardevol geheel. Als gevolg van herinrichtings plannen dreigt de villa te verdwijnen. Naar aanleiding van de zienswijze van Heemschut heeft het college van B en W besloten om een stedebouwkundige visie te laten opstellen. Een ambtelijke werkgroep buigt zich over de betreffende plannen. Js-Hertogenbosch (Her)bouw stoomgemaal aan de Zuidwal In kader van de restauratie van de vestingwerken wil de gemeente het voormalige stoomgemaal aan de Zuidwal te 's-Hertogenbosch herbouwen. Volgens het bouwplan krijgt het nieuwe gebouw een hoogte van zeventien meter, waardoor het een dusdanige uitstraling krijgt dat het hele gebied wordt aangetast. De technisch adviseur is benaderd door omwonenden en heeft de zienswijze van Heemschut kenbaar gemaakt aan de gemeente. Ziekenhuisterrein Door de sloop van het ziekenhuis in het centrum van 's-Hertogenbosch komt een terrein van circa zeven hectare vrij. De gemeente heeft drie plannen voor de invulling van dit terrein laten ontwerpen. De commissie heeft de gemeente laten weten dat haar voorkeur naar één van de ontwerpen uitgaat. Restauratie stadswallen Door verplaatsing van een tennispark, gelegen op bastion Baselaar in het huidige Zuiderpark, wordt het uitzicht op de stadswallen (schootsveld) ernstig 37 Beschermingsactïvïteïteo Vestingwerk te s-Hertogenbosch

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 39