H.J.J. O ome, technisch adviseur Landschap op Sint Philipsland, waar de kooiker Annette de Ruyter het gezelschap de werking van de kooi en de daarvoor afgerichte hond deskundig uitlegde. Oktober excursie Op 4 oktober 2003 namen circa negentig personen deel aan de tweede excursie in het kader van het Jaar van de Boerderij dat 'zien' combineerde met 'horen' en 'beleven'. De rondrit starrte in Goes en voerde de deelnemers langs de 17de-eeuwse boerderij van 's Heer Abtskerke op Zuid-Beveland en via 's Gravenpolder naar Noord-Beveland. Via de stormvloedkering reden de bussen naar Schouwen-Duiveland en, langs diverse boerderijen, naar Dreischor. De lopende lunch vond plaats in de monumentale kerk van Dreischor. De inleidingen over de boerderijen werden verzorgd door Gerard Smallegange en Piet van Cruyningen. De deelnemers bezochten vervolgens de kerk en het landbouwmuseum Goemanszorg. Ook een rondje Dreischor te voet behoorde tot de mogelijkheden. De excursie werd afgesloten met een rondrit langs de boerderijen en bezienswaardigheden van Schouwen-Duiveland. Er werd even gestopt bij de monumentale boerderij met arboretum in Schuddebeurs. NOORD-BRABANT Adres secretariaat: ir. H.N.G.M. Boot Bossestraat 18 5374 HTSchaijk telefoon 0486-461863 fax 0486-461863 e-mail bootl8@planet.nl Samenstelling van de provinciale commissie ing. L. de Visser, voorzitter (vanaf 29 maart) mr. P.P.W. Eijssen, inee-voorzitter ir. H.N.G.M. Boot, secretaris B.M.J. Tonies, technisch adviseur J.H. Keunen, PR-adviseur J. Beekmans drs. A.H.J.M. van Delft W. F. Jansen wzn. dr. AJ.C. van Leeuwen ing. Th.G.R. Linders H.H.M. Strijbos ing. H.J.P. van de Weem ir. J.W.G. Witmer Myfatïes De heer Dolné heeft om persoonlijke redenen in de loop van het verslagjaar moeten bedanken als lid van de commissie. Mevrouw Van Delft trok zich terug als voorzitter, maar blijft wel lid van de commissie. De heer L. de Visser gaf na tien jaar het technisch adviseurschap op en volgde mevrouw Van Delft op als voorzitter. Vergaderingen In 2003 vergaderde de commissie zesmaal: op 19 februari, 16 april, 25 juni, 24 september en 10 december. De vergaderingen werden in het provinciehuis of in de vergaderruimte van het Noordbrabants Museum, beide te 's-Hertogenbosch, gehouden. De vergaderingen van de provinciale commissie werden telkens bijgewoond door de heer H. Willemsen, directeur van het Monumentenhuis Brabant. Op 22 januari 2003 werd tijdens een aparte bijeenkomst van de commissie afscheid genomen van mevr. A. van Delft als voorzitter van de commissie en van de heer J. van der Eerden. Na de commissie vergadering van 25 juni 2003 reikte de voorzitter van Heemschut de Ton Kootpenning uit aan de heer J. van der Eerden, als blijk van waardering voor diens veertigjarige inzet voor Heemschut in het algemeen en de provinciale commissie Noord-Brabant in het bijzonder. In de loop van het verslagjaar plaatste de commissie een oproep in het tijdschrift Heemschut voor 36 (per 31 december 2003)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 38