Agnietenkapel is zeer ingrijpend. Zorgwekkend is het ongedaan maken van de restauratie van de architect Kok in de eerste helft van de 20ste eeuw en de veranderingen van de ingang, trap en lift. Centrale Markthal (N. Lansdorp 1934) De commissie heeft geprotesteerd tegen de sloop van de in goede staat verkerende markthal. Door de aanvraag voor aanwijzing tot rijksmonument leek het gevaar te zijn geweken. In de loop van het jaar werd de hal opnieuw met sloop bedreigd, omdat nog steeds geen nieuwe bestemming voor het gebouw is gevonden. Het Binnengasthuisterrein Het Binnengasthuisterrein blijft volop in het nieuws, omdat de plannen en vergunningen voor de bouw van de Universiteitsbibliotheek nog steeds niet rond zijn. In de jongste plannen blijft een gedeelte van het zusterhuis, een rijksmonument, behouden. Dat plan heeft echter al protesten van andere organisaties uitgelokt. Durgerdamhistorische stolpboerderij De historische stolpboerderij aan het Nopeinde 10 te Durgerdam komt voor bescherming in aanmerking. Kantoorgebouw van K.P. de Bazel (1919-1926) aan de Vijzelstraat Het Gemeentearchief verhuist van de Amsteldijk naar het voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsche Handelmaatschappij, later ABN AA1RO Bank, in de Vijzelstraat. Het door De Bazel ontworpen meubilair is gedeeltelijk door de Gemeente Amsterdam aangekocht en blijft bewaard. Heemschut heeft geprotesteerd tegen de plannen voor een nieuwe entree van het kantoorgebouw. Muziekkoepels in Durgerdam,Schellingwoude en Ransdorp De muziekkoepel van Ransdorp heeft een beschermde status, de muziekkoepels in Durgerdam en Schelling woude verdienen het die status ook te krijgen. Noordzuidlijn De uitvoering van de metro-ingangen boven de grond vraagt de nodige aandacht in verband met de inpassing ervan in het beschermde stadsgezicht. De bouwvergunning voor de inrichting van enige metrostations is nietig verklaard. De gemeente is in beroep gegaan bij de Raad van State. Stadsschouwburg Heemschut was vertegenwoordigd op de inspraak avonden over de uitbreiding van de stadsschouwburg en protesteerde tijdens de bijeekomsten tegen de hoogte en het volumineuze karakter van de nieuwe toneeltoren. Volgens het bouwplan wordt de toren vier meter hoger dan het bestemmingsplan toestaat. Volgens de architect kan worden volstaan met een overschrijding met tweeënhalve meter. Westerdoks eiland Heemschut pleit voor het behoud van het Koloniaal Etablissement. Noordelijke IJ-oeversShell-terrein Heemschut steunt de Stichting Monumenten Amsterdam Noord bij het verzoek tot plaatsing van 30 Provinciale excursieNieuwendammerdijk

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 32