NOORD-HOLLAND Adres secretariaat: mw. A.I.Th. Mars Marsmanlaan 2 3 1422 CG Uithoorn telefoon 0297-522801 fax 0297-522804 e-mail martref@tref.nl Samenstelling van de provinciale commissie (per 31 december 2003) drs. F.J.A. IJsselmuiden, voorzitter drs. K. Loeff, vice-voorzitter mw. A.I.Th. Mars, secretaris H.M.B. van der Velden, penningmeester H. Dirkx, technisch adviseur (Gooi, Arnstel e.o.) W. Schagen, technisch adviseur (Noord-Holland noord, midden) ir. P.M. Capelle, technisch adviseur (Kennemerland e.o.) J.D. Gerritsen, PR-adviseur A. Boezaard mw. drs. A.M. ten Gate Mutaties Met grote verslagenheid heeft de commissie kennis moeten nemen van het plotseling overlijden van haar vice-voorzitter, de heer drs. F.F.M. Repko. Fred Repko is niet alleen als zeer vakkundig en gewaardeerd lid voor de commissie een groot verlies, maar evenzeer voor de Bond Heemschut. Hij was initiator van de notitie 'Cultuurhistorie is moderner dan u denkt', een notitie ten behoeve van een heroriëntatie van Heemschut in een sterk veranderende tijd. De commissie zal zijn visie en inzet missen. Drs. K. Loeff heeft zich bereid verklaard de functie van vice-voorzitter op zich te nemen. Na een lange reeks van jaren heeft lid en oud penningmeester de heer H.J. Over de Linden zijn werkzaamheden voor de commissie beëindigd. De commissie is hem veel dank verschuldigd. Vergaderingen De commissie Noord-Holland kwam vijf keer voor vergadering bijeen. Beschermingsactsviteïten Een greep uit de voornaamste 'lopende zaken5. HaarlemHBS A Zijlvest De commissie Noord-Holland zet zich al jarenlang in voor het behoud van de HBS A aan de Zijlvest in Haarlem, een van de scheppingen van voormalig stadsarchitect Dumont in dit Raaksgebied, waar twee kerkjes en nog een HBS B het Carré van Dumont en een Belvedere-gebied bij uitstek vormen. HaarlemAppelaarterrein De gemeente heeft het bezwaar van Heemschut tegen de plannen voor de bouw van een 'landmark' van 3 5 meter hoogte op het Appelaarterrein, het voormalig Enschedé-complex bij de Grote Markt in Haarlem, overgenomen. Het terrein is nu in afwachting van de uiteindelijke bestemming. Heemschut houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Haarlempanden Spaarne De commissie Noord-Holland zet zich al lang in - zelfs tot aan de Raad van State - voor het behoud van drie historisch belangrijke panden aan de Spaarne- oever. Sloop dreigt omdat de projectontwikkelaar en de architect de panden niet kunnen of willen integreren in de nieuwbouw van het terrein van de Mariastichting. Haarlemtracé Zuid-Tangent Er zijn plannen om het tracé van de Zuid-Tangent, de snelle busverbinding van Haarlem naar Hoofddorp en Schiphol, via de Gedempte Oude Gracht te laten lopen. Heemschut heeft haar voorkeur uitgesproken voor de paperclips-route, die de buitenkant van de stad volgt. Deze is even snel als de andere route en spaart het aanzien van de stad. Bloemendaal De strijd om het behoud van het landgoed Meer en Berg, voormalig provinciaal psychiatrisch ziekenhuis Santpoort, blijft voortduren. De provincie wil op deze plek nieuwbouw realiseren. Het globale bestemmingsplan dat er nu ligt is zo vaag dat de commissie om duidelijkheid heeft gevraagd. Waakzaamheid blijft geboden. Wijkermeer Heemschut voert actie tegen de havenaanleg in de Wijkermeer, onderdeel van de Stelling van Amsterdam en naast provinciaal nu ook wereld monument. Alkmaar De technisch adviseur heeft een alternatief plan bedacht om drie stolpboerderijen bij de Omval in Alkmaar te sparen. Het is echter twijfelachtig of dit plan een redelijke kans heeft om tot uitvoering te komen, onder andere doordat de gemeente Schermer er niet positief tegenover staat. Bergen Heemschut heeft haar ongerustheid uitgesproken over de plannen om de Adriaan Roland Holstschool aan de Landelsweg te slopen. Het gebouw vertoont onmiskenbaar de eigenschappen van het Nieuwe Bouwen en de Amsterdamse School. De technisch adviseur denkt met de gemeente mee om een bijdrage te leveren aan een oplossing, die tot behoud moet leiden. Neck De sloop van de stolpboerderij Neck 161 is mede door de inzet van Heemschut voorkomen. De boerderij, gesitueerd in een uitgesproken Belvedere-situatie, verdient het om een gemeentelijk monument te worden. 27

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 29