O Behoud 'Huis te Vliet' te Lopikerkapel, Bezwaar tegen plaatsing 'folly' te Vreeland. De commissie heeft een verzoek om aanpassing van het beleid op het gebied van vervangende nieuwbouw in het buitengebied van de provincie Utrecht gericht aan het provinciebestuur. De commissie heeft zich laten informeren door deskundigen adviseurs over de Belvedereprojecten te Woerden en Bunnik. Er is een bezoek gebracht aan een gevelrestauratieproject te Utrecht. De situatie rond het tracé van de Leidsche Rijn in Utrecht-Centrum is door de commissie ter plaatse in ogenschouw genomen. Public Relations De commissie heeft dit jaar voor het eerst deel genomen aan het cultureel-historische tijdschrift GM2, een uitgave van het Erfgoedhuis te Utrecht. Heemschut heeft per kwartaal twee pagina's tot haar beschikking, waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten en doelstellingen van de vereniging. Dit heeft al een flink aantal reacties en meldingen opgeleverd, zodat besloten is de samenwerking met GM2 voor een jaar te verlengen. De commissie staat ook vermeld in (het grootste deel van de) gemeentegidsen in de provincie. Vanaf 2003 wordt de website bijgehouden door de PR-adviseur. werden boerderijen in het westelijk weidegebied rond Lopik bezocht. Dit gebied telt vele historische boerderijen en is in combinatie met haar landelijke en verstilde karakter een ideaal excursiegebied. Na een lezing over boerderijen in de Lopikerwaard volgde een rondrit met deskundige toelichting over de verschillende boerderijtypen. Er was uitgebreid gelegenheid om enkele bezienswaardige boerderijen van binnen en buiten te bezichtigen. De circa dertig deelnemers genoten de lunch in een van de bezochte boerderijen. Provinciale publieksactiviteit Op 27 september 2003 vond de provinciale excursie plaats. In het kader van het Jaar van de Boerderij 25 Boerderij Vredebest te Teckop

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 27