WinterswijkSilo ABCTA De eigenaar van de Coöperatieve ABCTA te Winterswijk tekende beroep aan tegen de plaatsing van het object op de rijksmonumentenlijst (2002: Heemschut betuigde adhesie). Dit heeft geresulteerd in het herroepen van het eerdere besluit, waardoor de silo geen monumentenstatus meer heeft. Zaltbommelbeschermd stadsgezicht: plan Vogelenzang Sinds 1992 zijn er plannen voor de invulling van een braakliggend terrein binnen de wallen van Zaltbommel. De Kring Vrienden van Zaltbommel is hierover bezorgd. Heemschut heeft samen met de Kring Vrienden en andere organisaties zienswijzen ingebracht bij de Commissie Ruimtelijke Ordening en schriftelijk bij B en W. Zelhemplattelandsschooltje eind 19de eeuw Een grote groep buurtbewoners heeft een verzoek ingediend tot plaatsing van het schooltje op de gemeentelijke monumentenlijst. Heemschut heeft adhesie betuigd en een verzoek gericht aan de gemeente om mee te werken aan de restauratie plannen. Zutphenbestemmingsplan Ravelijn De 230 ingediende zienswijzen, waaronder die van Heemschut, hadden tot gevolg dat de horens' definitief van de baan zijn. Behalve het bezoeken van de PR-vergaderingen en de voorbereiding van de provinciale excursie hebben geen extra PR-activiteiten plaatsgevonden, ondermeer om gezondheidsredenen. De excursie had als onderwerp het noordelijke Veluwegebied. Er werd een bezoek gebracht aan het stoomgemaal Arkenheem (Nijkerk) in de gelijknamige polder. In Elburg vond een stadsrondleiding plaats en werd geluncht, 's Middags werd het gezelschap voor een bezoek en tevens theepauze ontvangen op het landgoed Old Putten. Adres secretariaat: H.F. Kuiper Mij zij de 49 3471 GP Kamerik telefoon 0348-401435 fax 0348-400111 e-mail kuiper.duijnker@wxs.nl drs. C. Verhaar, voorzitter ir. N.R.A. Krekel, znee-voorzitter ing. H.F. Kuiper, secretaris dr. C.T.J. Wreesmann, penningmeester ing. P.D. van Vliet, technisch adviseur objecten ing. G.H. de Koek, plv. technisch adviseur objecten drs. P. Donkersloot, technisch adviseur planologie drs. M.G. Lemmens, PR-adviseur H.E. Dekhuijzen J.H. van Doorn J.F.K. Kits Nieuwenkamp mw. M. Zahle, arch. MAA mw. M.M.M. de Wit Vaste gasten: mw. drs. A.J.M. Koenhein, regio Vianen J.M.M. de Grood, Vereniging Oud-Utrecht mr. H.A. Teijen, Het Utrechts Landschap Mutaties In 2003 hebben zich geen personele mutaties voorgedaan. Het gewaardeerde commissielid Hans Dekhuijzen heeft in 2003 de Ton Kootpenning ontvangen ter gelegenheid van zijn zestig(!)jarig lidmaatschap van Heemschut. De provinciale commissie kwam in 2003 zeven maal plenair bijeen. De commissie kent geen subcommissies. Naast het volgen van een groot aantal gevallen in de provincie, heeft de commissie zich actief ingezet bij een breed scala aan gevallen: Behoud fruitveiling te Wijk bij Duurstede, Geen parkeergarage in het Lucas Bolwerk te Utrecht, Randvoorwaarden bij reconstructieplannen afrit Al 2 en Hoofdstraat Driebergen, Behoud van een voormalig toilethuisje van ex- spoorwegstation Mijdrecht, Behoud tuin Daalwijck te Zuilen, Behoud schoolgebouw op Puntenburg, Utrecht Centrum, Weer bevaarbaar maken van de Leidsche Rijn in het centrum van de stad Utrecht, Public Relations Provinciale Publieksactiviteit UTRECHT Samenstelling van de provinciale commissie (per 31 december 2003) Vergaderingen Beschermingsactiviteiten 24

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 26