Monumenten en met adhesie van Heemschut werd het station op de rijkslijst geplaatst. De commissie vindt de reconstructie van de koninklijke wachtkamer in het rijksmonument aan te bevelen. Culemborgneogotische kapel van het Aartsbisschoppelijke seminarie De voormalige kapel ligt binnen de grens van het beschermd stadsgezicht en is in het stadsbeeld van aanzienlijk belang. Een artikel-3 aanvraag loopt en wordt door Heemschut ondersteund. De SteegDe Enkhoogbouw Heemschut ondersteunde met adhesie het protest van bewoners tegen de hoogbouwplannen aan de 'Middachter Allee' op de grens van het landgoed Middachten. De gemeente heeft vanwege te weinig draagvlak bij de bevolking de plannen ingetrokken. Drilt en, centrumplan Heemschut heeft samen met de Stichting Baet en Borgh en het Cuypersgenootschap mondelinge en schriftelijke bedenkingen ingediend tegen de plannen voor de verdichting van de bebouwing rond het marktplein en de bouw van een parkeergarage. Drielvloedschuur De karakteristieke schuur in Driel heeft stormschade opgelopen. Reden voor de gemeente om de schuur af te voeren van de lijst met gemeentelijke monumenten met als doel sloop. Bedenkingen van Heemschut geven nu aanleiding tot discussie binnen de gemeente. EdeEnka-fabriek Heemschut heeft samen met de Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland/Flevoland rijksbescherming aangevraagd voor het poortgebouw en diverse onderdelen van de Enka-fabriek. De gemeente is positief en bekijkt wat behouden kan worden. Het verzoek tot handhaving van de portierswoningen is niet gehonoreerd. Ede, maalderij met molen Concordia Heemschut heeft samen met de Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland/Flevoland voor een deel van het silocomplex Concordia, te weten de oude schuur en de molenaarswoning (gemeentelijk monument), rijksbescherming aangevraagd. De molen is ook een rijksmonument en maakt deel uit van het complex. Eist, boer der ij complex Rijzenburg Tegen de sloop van dit gemeentelijke monument heeft Heemschut bezwaar aangetekend. Met B en W tegen behoud en de monumentencommissie voor behoud, is het pleit echter nog niet beslecht. Hengelolandgoed 'Het Re ge link Samen met onder andere twee plaatselijke stichtingen heeft Heemschut bezwaar gemaakt tegen de kap- vergunning voor 340 bomen langs de Regelinklaan, deel uitmakend van het landgoed 'Het Regelink'. Het verlenen van de kapvergunning werd nietig verklaard, omdat het grote cultuurhistorische belang van laan en dorpsschoon moet wijken voor het belang van de onderhoudskosten. Deze reden is door de gemeente overigens onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Kerkdrielhotelvilla uit 1890 Met de Kring Vrienden van Zaltbommel heeft Heemschut zienswijzen ingebracht betreffende de rigoureuze verbouwings- en uitbreidingsplannen van dit gemeentelijk monument. Eochem, Zwiepseweg 89, voormalige dokterspraktijk uit begin 20ste eeuw Heemschut spant zich in om de sloop van dit pand te voorkomen. Eochem, Markt 6, pand uit 17de en 18de eeuw Heemschut heeft helaas het afgeven van de sloopvergunning niet kunnen verhinderen. Neede, Borculoseweg 4-6smidse en boerderijtje Eerdere activiteit van Heemschut (1999-2000) tegen de sloop van beide panden, inspanningen van de provincie die een haalbaarheidsonderzoek naar restauratie liet uitvoeren en de recente aankoop van de panden door de gemeente, leidden tot het terug draaien van de sloopvergunning en het voornemen tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. NijmegenEstelgebouw, nu Haskoning Het pand is aangewezen als gemeentelijk monument, waarmee de gemeente de bijzondere waarde van dit markante 'jonge' gebouw onderschrijft. Het bezwaar tegen de bouwvergunning is helaas niet gegrond verklaard. OosterbeekVilla Hartenstein In de langlopende kwestie over de glazen buitenlift aan de linker zijgevel van Villa Hartenstein (rijksmonument) heeft Heemschut wederom bezwaar gemaakt tegen de aanvraag voor een nieuwe monumentenvergunning door de Stichting Airlift. De commissie heeft, gelet op de procedurele fouten, samen met de Stichting Heemkunde in de gemeente Renkum een bezwaarschrift neergelegd bij de bestuursrechter in Arnhem. Puiflijk, DeHuchttabaksschuur annex woning/café De Raad voor Cultuur gaf een positief advies tot plaatsing op de rijksmonumentenlijst van dit bijzondere complex, de staatssecretaris echter een negatief. Een week voor de zitting van de Commissie Bezwaar en Beroep verwoestte brand het complex. Heemschut heeft aangifte gedaan van brandstichting. Warnsveldappartementengebouw De plannen voor nieuwbouw op de plek van een te slopen garage waren zo grootschalig dat het noord westelijk aanzien van het oude dorp aangetast dreigde te worden. Na de eerste bedenkingen/zienswijzen is het plan wat betreft nokhoogte en indeling van het terrein gewijzigd. Ook heeft Heemschut ingesproken op een bijeenkomst in het gemeentehuis. Wintersw ijkopenluch tzw embad Plaatselijke historische verenigingen zijn een artikel 3- procedure gestart voor behoud van het gehele complex in de natuurlijke omgeving. Heemschut heeft adhesie betuigd. 23

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 25