ing. R.J. Veelders, technisch adviseur Overijsselse gemeentebesturen. Hun komst kondigen ze van tevoren aan met een kennismakingsbrief en wat publiciteitsmateriaal. De Heemschutters informeren in de betrokken gemeente of ze al een monumenten commissie en een monumentenverordening hebben. De resultaten van die bezoeken zijn niet slecht. Excursie naar Enschede en Vliegveld Twente De jaarlijkse excursie vond plaats op zaterdag 11 oktober in Twente. Ruim veertig deelnemers brachten een bezoek aan het stadhuis van Enschede en aan de Vliegbasis. Het gezelschap werd verwelkomd in het stadhuis met koffie en krentenwegge. Wethouder A.J. Le Loux sprak het welkomstwoord. Na de rondleiding door het Stadhuis, in 1933 gebouwd door de architect G. Friedhoff, vond een bezoek aan de Grote Kerk plaats. De Grote Kerk is een van de weinige echt oude gebouwen in Enschede, de stad is in de loop der eeuwen namelijk geteisterd door enorme branden en oorlogsgeweld. Bij wijze van tegenstelling wandelde het gezelschap Heemschutters een uur later door een van de modernste delen van de stad, het totaal vernieuwde Van Heekplein. De middaguren werden besteed aan een rondrit per bus door de deels herstelde wijk Roombeek, die zo zwaar werd getroffen door de vuurwerkexplosie. Het bezoek aan de Vliegbasis Twente kenmerkte zich door een weemoedige ondertoon, omdat op dat moment al bekend was dat het luchtmachtgedeelte van de basis gesloten zou worden. De gevolgen voor de werkgelegenheid in Enschede en omgeving zijn genoegzaam bekend. Een ander aspect van de Vliegbasis zijn de huizen in Heimatstil die de Duitsers in de oorlogsjaren op de basis hebben gebouwd. Deze huizen lijken bedrieglijk veel op rustieke boerderijtjes, maar waren bedoeld om de geallieerde bommen werpers te misleiden. De huizen ogen schilderachtig, maar ze hebben dikke betonnen muren en stalen vensterluiken. Defensie wil een groot aantal van deze typische opstallen slopen, maar Heemschut heeft zich daar altijd tegen verzet. Met succes, want er blijft een aantal van de meest karakteristieke panden staan. Een rondrit over het uitgestrekte bosachtige terrein voerde het gezelschap over het Zuidkamp en het centrum, waarbij onder meer de oude klinkerstartbaan en de oude vliegtuigschietbaan werden bekeken. De excursie werd in Lonneker bij restaurant Savenije afgesloten met een afscheidsthee. GELDERLAND Adres secretariaat: mw. drs. M. Jetten Guyotstraat 1 6524 AV Nijmegen telefoon 024-3230419 e-mail marga.jetten@planet.nl (per 31 december 2003) drs. W.W. Wolters, voorzitter A.A.E.M. Gijsbers, vice-voorzitter mw. drs. M. Jetten, secretaris ing. J.G.Chr. Scharten, BNT, penningmeester/technisch adviseur RO J.H. Reijnen, technisch adviseur T. Wiarda, BNA, technisch adviseur mw. drs. M.E. Koning, PR-adviseur ing. S. van Hoorn mr. W.W. Hopperus Buma R. Lureman A. Müller, BNA M. Niemeijer mr. J.C.M. Poelen ir. A.H. Swaagstra Mutaties In het voorjaar kwam Steven van Hoorn de commissie versterken. Later in het jaar gaf Joost Poelen aan interesse te hebben in het Heemschutwerk. Beide heren hebben vanuit hun professie ruime ervaring opgedaan in het taakveld van de ruimtelijke ordening en planologie en komen samen met Chris Scharten als subwerkgroep apart bij elkaar. De provinciale commissie Gelderland vergaderde in 2003 zeven maal plenair: op 3 februari, 19 maart, 24 april, 10 juni, 28 augustus, 15 oktober en 2 december. De commissie dankt het waterschap voor de geboden gastvrijheid. AaltenTextielfabriek Driessen De voormalige textielfabriek, met een gedeeltelijke rijksbescherming, werd getroffen door brand. Gelukkig bleef de monumentale voorgevel behouden en zet de gemeente de inbouwplannen voor appartementen voort. ApeldoornAGOW-trïbune De ondersteuning van Heemschut droeg bij aan de verkrijging van de monumentenstatus van de houten tribune. Apeldoornstation en stationsgebied Op initiatief van de Stichting Apeldoornse Provinciale Publieksactiviteit Samenstelling van de provinciale commissie Vergaderingen Beschermingsactiviteiten (een selectie van de voornaamste zaken) 22

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 24