Klankbordgroep westelijke stadszone Heemschut was vertegenwoordigd in de Klankbord groep Westelijke Stadszone. De klankbordgroep vergaderde in juni 2003 over de lange termijn visie en op 13 november 2003 over de visie op korte termijn (tot 2015). Programmagroep Assen koerst/kloppend hart Op 18 juni nam de commissie deel aan de bijeen komst van de 'Programmagroep Assen koerst/ kloppend hart' over cultureel erfgoed binnen de gemeente. Reclame In een brief uit 1998 van de commissie aan alle Drentse gemeenten werd aangedrongen op maatregelen tegen illegale reclame langs wegen. Verschillende gemeenten reageerden daar positief op. Langs de A28 ten noorden en ten zuiden van Assen zijn toch weer reclameborden verschenen. De commissie heeft de gemeente aan de eerdere brief herinnerd. Maximale bouwhoogte Heemschut heeft bezwaar gemaakt tegen de maximale bouwhoogten in het Voorontwerp Bestemmingsplan De Haar West. Huize Nassau Op de informatieavond van de gemeente over het deelgebied Huize Nassau van het bestemmingsplan Kloosterveen Tussengebied I, werd ondermeer bezwaar gemaakt tegen de bouw van een zestig meter hoog gebouw voor de regiopolitie. Er is op aangedrongen de zichtlijn op Huize Nassau in stand te laten. Vermeerschool De voorzitter van de commissie heeft door contacten met buurtbewoners en krakers van de Vermeerschool, het bijwonen van een raadscommissievergadering en een interview op RTV Drenthe mede het behoud van deze mooie en goed in de omgeving passende school uit de jaren '30 mogelijk gemaakt. Gemeente Aa en Hunze De provinciale commissie heeft in een persbericht en rechtstreeks bij de gemeente haar verbazing uitgesproken over de plaatsing van het veelkleurig waterspeeltoestel op het terrein van De Berenkuil in Grolloo. Het toestel detoneert in het landschap en de gemeente is bij het verlenen van toestemming voor de bouw voorbijgegaan aan alle formele voorschriften. De commissie heeft erop aangedrongen de kleur stelling te wijzigen en het toestel te omringen door boombeplanting. Gemeente Borger-O doorn In de gemeente Borger-Odoorn dreigen door de reconstructie van de Rijksweg 34 veel waardevolle oude eiken gekapt te worden. Herhaalde acties van ondermeer de provinciale commissie hebben de kap tot dusver tegen weten te houden. Rijkswaterstaat heeft toegezegd het plan aan te passen waardoor minder bomen gekapt hoeven te worden. De commissie is in afwachting van dit plan. Gemeente Coevorden Coevorden Het ontwerp-bestemmingsplan Coevorden Centrum, Markt en Omgeving heeft op kritiek gestuit binnen de commissie. Op 13 oktober 2003 is de zienswijze mondeling toegelicht bij de Commissie Ruimtelijke Zaken van de gemeente. Dalen In verband met de sloop van het pand Achterkamp 16 in Dalen en het plan om op een andere plaats daarvoor nieuwbouw te plegen, is de gemeente gemaand te waken voor bederf van het landelijk karakter van het buitengebied van Dalen. Gemeente de Wolden Het bezwaar tegen de sloop van de boerderij Dijkhuizen 1 in Ruinerwold werd afgewezen. Gemeente Emmen Door de inspanning van de commissie en met name van Hans Ladrak, werd het 'Tegeltjespand' in Erica voor sloop behouden. Op 28 juni 2003 was de commissie vertegenwoordigd bij de feestelijke start van de restauratie en verbouw van dit pand aan de Havenstraat 2 Gemeente Hoogeveen De commissie heeft de gemeente verzocht af te zien van nieuwbouw op de Schuinedijk 1-3 in Fluitenberg en aangedrongen op het niet verlenen van de sloopvergunning voor de boerderij uit 1867 die nu op die plek staat. Gemeente Leek Samen met de commissie Groningen werd actie gevoerd tegen het bebouwingsplan Oostindië en het tegen elkaar aan laten groeien van de kernen van Leek en Roden (Dr). Ook werd bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen aanleg van een autoweg vanaf de A7 via Oostindië naar de rotonde J.P. Santeeweg. Gemeente Noordenveld Veenhuizen Heemschut verzet zich tegen de afsluiting van de Generaal van der Boschweg in Veenhuizen. Nietap De commissie heeft gepleit voor het onbebouwd laten van het terrein van de voormalige Thedemaborg in Nietap en haar spijt betuigd over de sloop van de panden J.P. Santeeweg 2 en Huize Thedema. NorgSteeg De commissie heeft geprotesteerd tegen het verlenen van een bouwvergunning voor het perceel Steeg 3 in Norg. Dit perceel is nooit eerder bebouwd geweest en het bestemmingsplan laat bebouwing ook niet toe. Norg, bedrijventerrein De commissie ondersteunt de Peizer werkgroep in het verzet tegen de uitbreiding van het bedrijventerrein te Norg. 18

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 20