voorkeur aan een parkeerterrein buiten het dorp aan de Koude Hoek. De commissie heeft in dit kader vervolgens een zienswijze ingediend tegen het voornemen vrijstelling te verlenen op grond van artikel 19 procedure lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de aanleg van parkeerplaatsen in Oudeschans. Deze procedure is door de gemeente Bellingwedde gestopt. Winsum Heemschut heeft op verzoek van de historische vereniging Winsum-Obergum een zienswijze ingediend tegen de voorgenomen sloop van de bebouwing van het historisch borgterrein Harsensbosch aan de Provinciale weg 4 te Adorp. Naar aanleiding van de zienswijze is in de sloop vergunning de voorwaarde opgenomen dat herbouw plaats zal vinden. Winschotenmolens De commissie steunt de molenaars die bereid zijn mee te werken aan het besluit van de gemeente Winschoten om de molen Edens te verhogen. Winschotenkop Zeeheldenbuurt Het bezwaarschrift inzake het voorbereidingsbesluit kop Zeeheldenbuurt uit 2002 is ingetrokken. Hogezand- Sappeme er Heemschut Groningen steunt de Stichting Historische Scheepswerf Hogezand-Sappemeer bij de wens om de werf Wolthuis, een rijksmonument, te ontwikkelen tot een werkende scheepswerf aan bevaarbaar water. Er wordt een haalbaarheids onderzoek uitgevoerd. Stad GroningenGrote Markt Heemschut wordt vertegenwoordigd in het forum over de Grote Markt. Regio Assen-Groningen. In overleg met Drenthe volgt Groningen de 14 Overleg en adviezen De molen Edens te Winschoten

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2003 | | pagina 16