Domburg, met de daarbij behorende grote feesten in de balzaal. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het karakter van de badplaats Domburg in een familiebadplaats voor mensen met een modaal in plaats van een vorstelijk inkomen. Het badpaviljoen raakte in verval. Geld voor restauratie en onderhoud was er niet. Het einde van het gebouw leek nabij. In 1995 kwam het pand in het bezit van een project ontwikkelaar, die een restauratieplan opstelde, dat tevens voorzag in een uitbreiding met vijftien luxe appartementen. Er ontstond veel weerstand tegen de massaliteit van het plan en tegen het bouwen in de zeewering. De projectontwikkelaar diende een nieuw plan in, met een uitbreiding van de hotelaccommodatie. Ook tegen de massaliteit en hoogte van dit plan heeft Heemschut bezwaar aangetekend. Dit ontwerp is inmiddels eveneens afgewezen. Ervoor in de plaats kwam een ontwerp, waarvan de nieuwbouw aanmerkelijk minder massaal aandoet dan in de voorgaande plannen. Hierdoor kan het monumentale karakter van het gerestaureerde badpaviljoen beter tot zijn recht komen. Wel maakt Heemschut bezwaar tegen de sloop van een aanbouw met lessenaardak tegen de westgevel, die tot het oorspronkelijke gebouw behoort, maar ten behoeve van de licht- toetreding moet verdwijnen. Heemschut pleit voor een andere oplossing. Heinkenszand, korenm,olen Aan de Stationsweg 13 te Heinkenszand staat een stellingmolen, een hoge stenen bovenkruier met de functie van korenmolen, opgenomen in het rijksmonumentenregister. Ze is gebouwd in 1851 en uitwendig gerestaureerd tussen 1968 en 1970. Ze is nog tot 1946 in gebruik geweest op windkracht, daarna uitsluitend op motoraandrijving. De molen verkeert inmiddels in zeer slechte staat: de vorige eigenaar maakte geen gebruik van windkracht en heeft wieken en kruiwerk gelaten voor wat ze waren. Daardoor gingen ze harder achteruit dan wanneer ze gangbaar waren gebleven. In de loop van 1999 is de molen in andere handen overgegaan, maar naar het zich laat aanzien is de nieuwe eigenaar niet direct gemotiveerd tot restauratie. Onze commissie heeft zich dan ook tot de gemeente Borsele gewend met de mededeling dat Heemschut zich ernstig zorgen maakt over de bouwkundige toestand en met het dringende verzoek op zo kort mogelijke termijn maatregelen te treffen ter voorkoming van verder verval. Dit door de huidige eigenaar te wijzen op zijn verantwoordelijkheid als bezitter van een cultuurmonument en te bewerkstelligen dat snel een restauratieplan wordt gemaakt. De gemeente probeert de molen in bezit te krijgen (evenals de tweede molen in Heinkenszand, waarvan alleen nog de romp over is). Heemschut ondersteunt deze poging uiteraard volledig. Hulst, winst en verlies In het jaarverslag over 1998 werd melding gemaakt van de slechte staat waarin de restanten van de Keldersmanspoort zich bevonden, een uit 1506 stammende Hulster stadspoort. De poort werd tijdens het beleg van 1596 verwoest en daarna bedolven onder een nieuwe stadswal. In 1957 werd zij weer bloot- 35 Badpaviljoen Domburg, (foto: G. Baijens)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 37