s@ tokVT^Ll: sloop van deze hele buurt ook deze karakteristieke arbeiderswoningen wel konden worden gemist. Haarlem, de Appelaar Bij een nieuw plan voor de Appelaar, het bestemmingsplan dat moet voorzien in de invulling van het terrein van de voormalige drukkerij Enschedé bij de Grote Markt in Haarlem, wordt Heemschut, na alle verzet onzerzijds tegen het oude plan, nauw betrokken. De recente discussies spitsen zich toe op de ingang van de parkeergarage. Deze had de gemeente gedacht aan de Damstraat, een straat met enkele statige huizen van eeuwen her. Tussen het Spaarne en de Grote Markt komt een gapend gat, dat een onaanvaardbare 'inkijk' geeft naar die eeuwenoude markt. Al eerder hebben wij bij de gemeente onze bezwaren daartegen te kennen gegeven, alsmede onze bedenkingen tegen een andere optie van de gemeente, te weten de 'doorboring' ondergronds van het pand Touw aan de Spaarne-oever. Een pand nota bene, dat achter de gevel nog een oude gevel uit de 17de eeuw heeft en dat van binnen verder ook niet veel jonger is. Haarlem, Ripperdakazeme De commissie heeft - met de bevolking van Haarlem - gekozen voor het 'huzarenstuk' van de Ripperda kazeme. Het ontwerp is het werk van het Antwerpse architectenbureau AWG. Alle gebouwen blijven daarin behouden. Haarlem, molen ''de Eenhoorn Aan het Spaarne staat tegenover Heemstede de oude paltrokmolen 'de Eenhoorn', nu in gebmik bij vrijwillige enthousiaste molenaars. De molen wordt prachtig onderhouden. Bij die molen behoren als vanouds de schuren. Deze zijn danig verwaarloosd, maar niet slooprijp. Dat laatste dachten sommigen, die er graag nieuwe villa's wilden bouwen, wel en zij hadden alvast de daken van de schuren gehaald. Dat laatste dacht Heemschut niet en wij voerden actie tot behoud van deze schuren, die met de molen niet alleen functioneel maar ook landschappelijk een geheel vormen. Heemstede, landgoed Meer en Bosch Het landgoed Meer en Bosch staat genoemd in het Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.). Op het terrein van het voormalige epilepsiecentrum in Heemstede staan behalve een honderd jaar oude bomenpartij nog een hoofdgebouw uit 1850 en twee wat jongere gebouwen. Wij zouden graag zien - en hebben dat ook kenbaar gemaakt - dat behalve het hoofdgebouw, dat de projectontwikkelaar wil behouden, ook de beide jongere gebouwen blijven staan, omdat het verwijderen daarvan een amputatie van het geheel betekent. Kolhom, stolpboerderij Naar aanleiding van het verzet van Heemschut tegen de sloop van een andere stolpboerderij binnen het beschermde dorpsgezicht van Kolhorn (gemeente Niedorp) hebben wij inmiddels overleg gehad met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Deze was door de gemeente volkomen onkundig gelaten van ons voorstel tot behoud van deze stolp en van een 27 I Het terrein van de voormalige drukkerij Enschedé in Haarlem, (foto: Henk Vijn)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 29