vliegende schotel met rode lichten niet meer op te laten stijgen. Het opvallende silhouet van het NS- gebouw zou daardoor teloor gaan. Wat daarenboven in het kader van Panorama 2000 een leuk idee of grap was, dreigde nu permanent te worden. Een mop is één keer leuk, maar je moet hem niet elke dag vertellen. Als strategie in deze zaak koos de commissie voor de stille diplomatie. Zij bracht haar ernstige bedenkingen op verschillende plaatsen informeel te berde. De Utrechtse adviescommissie voor Welstand en Monumenten is tegen handhaving van de ufo. Het college van B&W heeft op het moment van schrijven nog geen uitspraak gedaan. Woerden, centrum Begin maart 1999 werd de CHER voor de binnenstad van Woerden feestelijk ten doop gehouden. Auteur is oud-lid van de provinciale commissie Utrecht Roland Blijdenstijn. De CHER kan een belangrijke bijdrage leveren bij het opstellen van de herstructurerings plannen voor de historische binnenstad van Woerden. Kort na de publicatie van de CHER is één van de vestingwallen van het Romeinse castellum bloot gelegd. De locatie van het castellum is hierdoor vrij precies bekend geworden. De plannen voor Woerden (speciaal de geplande locatie voor ondergrondse parkeergarages) zullen worden aangepast om het bodemarchief te sparen. Publieksactiviteiten In 1999 kwamen de eerste plannen op tafel om de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de werelderfgoed- lijst van de UNESCO te plaatsen. Dat leek onze commissie een uitstekende aanleiding om de jaarlijkse ledenexcursie langs een aantal van haar verdedigings werken te voeren. Omdat deze gordel van 19de- eeuwse verdedigingswerken zich voor een groot gedeelte binnen de Utrechtse provinciegrenzen bevindt, was dit plan bijna vanzelfsprekend. Na de ontvangst in Utrecht vertrokken de deelnemers allereerst naar fort De Bilt. Daar kregen we van de heer Douwe Koen van de Fortenstichting uitleg over de opzet en bedoeling van de gehele verdedigingslinie. Deze bestaat namelijk uit een reeks van forten, dijken, sluizen en andere bouwwerken, die logisch op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen. Pikant detail was dat de linie direct na voltooiing al achterhaald was; de forten zouden niet bestand zijn geweest tegen de nieuwe zware artillerie die eind 19de eeuw was ontwikkeld. Tijdens de lunch werd uiteengezet welke bedreigingen er momenteel zijn voor deze cul tuurhistorisch zo belangrijke verdedigingslinie. Want een status als monument betekent niet automatisch bescherming, zo blijkt in de praktijk maar al te vaak. Veel bouw werken zijn al ernstig aangetast of geheel verdwenen. In de middag werd een bezoek gebracht aan fort de Gagel, waar aandacht werd besteed aan de bebossings plannen rond dit fort. Daardoor zou namelijk het unieke schootsveld en het vrije uitzicht over de omgeving teniet worden gedaan. Als laatste object stond fort Ruigenhoek op het programma, een mooi voorbeeld van de robuuste en solide vorm waarin onze 19de-eeuwse voorouders de verdediging van ons land auu Het derde hoofdgebouw van de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht, met de omstreden ufo van Mare Ruijgrok. (foto: Marco Hofsté) De excursie van de provinciale commissie Utrecht voerde onder meer naar fort Ruigenhoek. (foto: Mare Stafleu) 25

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 27