deelnemers en de provinciale commissie Gelderland een zeer geslaagde dag. In augustus hebben de secretaris en PR-medewerker de nieuw aangestelde landelijke PR-coördinator mevrouw drs. L.E. Kloos in Nijmegen ontvangen, de stad laten zien en, door het slechte weer naar één van de prettige horecagelegenheden gedreven, actuele thema's besproken. De Stichting Sonsbeek 100 Jaar Stadspark organiseerde in oktober een driedaags internationaal symposium ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van openbaar Stadspark Sonsbeek in Arnhem. Het Engelstalig symposium vond plaats in Arnhem en had als thema 'De toekomst van het historische stadspark'. Deskundigen uit diverse landen bogen zich over de problemen van 'het stadspark als monument', 'ontwerp en functie', 'parkmanagement' en 'planning en politiek'. De PR-medewerker woonde één van de dagen bij en schreef een neerslag hiervan voor het Heemschut tijdschrift van december. UTRECHT Adres secretariaat: Muntstraat 16 3961 AL Wijk bij Duurstede Samenstelling van de commissie (per 31 december 1999) ir. N.R.A. Krekel, voorzitter drs. P.C. Van der Eerden, secretaris drs. C. Verhaar,penningmeester H.E. Dekhuijzen, waarnemend voorzitter M.Jansen H.F. Kuiper mr. B.G.M. Lacor drs. M.G. Lemmens, PR-medewerker mr. R.J. Lucassen drs. E. Maes drs. C.H. Staal drs. M.H. Stafleu ing. P.D. van Vliet, technisch adviseur mw. M. de Wit Mutaties In 1999 heeft de commissie helaas afscheid moeten nemen van twee zeer gewaardeerde leden. Allereerst van mevrouw drs. A. Kylstra, die tot directeur van de Nederlandse Kastelenstichting werd benoemd. Een belangrijke functie die helaas niet te combineren is met het lidmaatschap van de commissie. Wij wensen haar veel succes en hopen ook in haar huidige functie contact te kunnen houden. Datzelfde geldt ook voor de heer H.J.J. Leroi, die vanwege een verhuizing niet langer in de commissie kan blijven. Jarenlang heeft hij met veel verve en deskundigheid de monumenten- belangen van Woerden en omgeving verdedigd. We zullen zijn inzet en constructief kritische opstelling missen. Wij verwelkomen mevrouw De Wit als onze vertegenwoordiger in Wijk bij Duurstede en de heer Kuiper als belangenbehartiger in Woerden van harte. Vergaderingen De commissie kwam achtmaal bijeen en wel op 27 januari, 3 maart, 21 april, 2 juni, 11 augustus, 22 september, 3 november en 15 december. Met uitzondering van de eerste vergadering vonden alle vergaderingen plaats in het kantoor van de Federatie Stichts Cultureel Erfgoed, die ons gastvrij vergaderruimte verschafte. Beschermingsactiviteiten Am,erongen, Molen Maallust Ook in 1999 is de besluitvorming over het completeren van de molenromp nog niet van de grond gekomen. De eigenaar, die rond de molen een super markt wil neerzetten, is niet echt tot medewerking 23

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 25