Zwolle, Wavin kantoorpand Het voormalige Wavin kantoorgebouw in de wijk Holtenbroekin Zwolle staat op de nominatie om afgebroken te worden. Het gebouw moet het veld ruimen voor een nieuwe huisvesting voor ouderen. Heemschut vindt dat het pand moet blijven staan, hetgeen naar de mening van technisch adviseur Bert van Leeuwen ook goed mogelijk is. Hij heeft namens de provinciale commissie een brief aan de gemeente geschreven waarin wordt aangedrongen om het Wavin- kantoor niet af te breken. Van Leeuwen omschrijft het oude kantoorgebouw alseen prachtige compilatie van alles wat in die tijd gangbaar was...' Zwolle, Eiland en Maagjesbolwerk De nieuwbouwprojecten Eiland en Maagjesbolwerk worden door de provinciale commissie Overijssel kritisch gevolgd. Op dit moment lijkt alles naar bevrediging te verlopen. Op één van de bolwerken van het Noordereiland is een grote 'podiumaccommodatie' oftewel schouwburg gepland. De nog zeer summiere schets is inmiddels aan belangengroeperingen, waaronder Heemschut en de StichtingMenno van Coehoorn voorgelegd. Tot nu toe heeft de provinciale commissie voorzichtig instemming betuigd, al vindt Heemschut wel dat het historisch beeld van de binnenstad zoveel mogelijk moet worden ontzien. Publieksactiviteiten Excursie naar Singraven De jaarlijkse excursie van de provinciale commissie Overijssel voerde de deelnemers op zaterdag 12 juni naar het landgoed Singraven bij Denekamp. Hoewel de excursiecommissie had gezorgd voor een heel afwisselend en interessant programma, waren er toch wat minder deelnemers dan in voorgaande jaren. De excursiegangers die er wél waren (veertig) kwamen uit alle delen van het land. Na de ontvangst met koffie in restaurant De Watermolen wandelde het gezelschap naar het dichtbij gelegen landhuis, eigendom van de Stichting Edwina van Heek. In het landhuis bekeek men de uitgebreide kunstcollectie, ooit bijeengebracht door de laatste particuliere eigenaar. In het koetshuis nuttigden de Heemschutters een sobere lunch die werd opgeluisterd door een dialezing door de beheerder van het landgoed, bij welke bezigheid hij af en toe vanaf de zijlijn krachtig werd gesouffleerd door zijn echtgenote. Een wandeling door het park en een bezoek aan de oude watermolen besloten de excursie. Hasselt, Muzikaal Monument Een geslaagd muzikaal monument speelde zich op zaterdag 11 december af in de Sint Stephanuskerk in Hasselt, (zie ook hoofdstuk VII Publieksactiviteiten) Nieuwsbrief Tot slot produceerde de commissie in 1999 voor het eerst sinds lange tijd weer een aantal Nieuwsbrieven: drie stuks om precies te zijn. GELDERLAND Adres secretariaat: Guyotstraat 1 6524 AV Nijmegen Samenstelling van de commissie (per 31 december 1999) drs. W. Wolters, voorzitter mw. drs. M. Jetten, secretaris ing. J.G.Chr. Scharten, BNTpenningmeester A.A.E.M. Gijsbers, vice-voorzitter mr. J.H. Hermsen mr. W.W. Hopperus Buma mw. drs. M.E. Koning, PR-medewerker R. Lureman drs. G.J. deMaretTak A. Miiller, arch BNA M. Niemeijer mw. Ch.G. Rambonnet-Sloet van Oldruitenborgh ir. A.H. Swaagstra ing. R.J. Veelders, technisch adviseur ir. F.W.P van Wezel, technisch adviseur Mutaties In het verslagjaar 1999 gaf de heer R. Siebers, voorheen technisch adviseur ten behoeve van de dijksversterkingen, te kennen dat hij de commissie ging verlaten in verband met vertrek naar het buitenland. Heemschut Gelderland verliest in hem een actief en betrokken persoon. Halverwege het jaar trad de heer Hermsen toe, waarmee de commissie voor het eerst een jurist binnen haar gelederen haalde. De heer De MaretTak gaf gedurende het jaar aan dat hij het penningmeesterschap wilde overdragen, een taak die hij sinds het begin van de verzelfstandiging van de provinciale commissies heeft vervuld. De heer De Maret Tak blijft gewoon lid van de commissie. De in het vorig verslagjaar toegetreden heer Scharten was bereid de functie van penningmeester op zich te nemen. Vergaderingen De provinciale commissie Gelderland vergaderde in 1999 vijfmaal, te weten op 26 januari, 30 maart, 1 juni, 28 september en 30 november. De commissie prijst zich gelukkig dat zij als vergaderlocatie nog steeds gebrui k mag maken van het gebouw van het Waterschap te Zevenaar. De vergadering van 1 juni had een feestelijk tintje en vond plaats in een restaurant te Beek, gemeente Bergh. Beschermingsactiviteiten Arnhem, Paradijsgebied Dit gebied is gelegen in de Arnhemse binnenstad tussen de Eusebiuskerk en de rivier de Rijn. Het plan 17

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 19