architectonische waarde' werd het in 1998 toch niet voorgedragen voor plaatsing op de lijst van beschermde rijksmonumenten en evenmin geplaatst op de gemeentelijke lijst van Kampen. Het ziekenhuis zou niet behoren tot de topontwerpen van Kromhout en bovendien zou er toch niets meer van te maken zijn. De provinciale commissie Overijssel zag dat anders en vroeg de minister het ziekenhuis alsnog op de lijst te zetten. Dit met argumenten die uitsluitend slaan op de kwaliteiten van het bouwwerk zelf. Heemschut had succes: het Stadsziekenhuis mag blijven. Olclenzaal, De Hulst De fraaie tuin bij de buitenplaats De Hulst aan de Bentheimerstraatin Oldenzaal dreigt verminkt te worden. De Stichting Behoud Stuwwal Oldenzaal riep onlangs de hulp in van Heemschut teneinde de aantasting te voorkomen. Een projectontwikkelaar wil een aantal dure villa's bouwen in de 'groene kamers' van de tuin. Heemschut reageerde prompt en stuurde een brief aan staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur, waarin werd verzocht De Hulst op de lijst van beschermde monumenten te zetten. Tuin en bijbehorende bebouwing gelden als een zeldzaam voorbeeld van een vroeg 20ste-eeuwse buitenplaats. De tuin werd destijds ontworpen door L.A. Springer. Wijhe, het Nijenhuis Op elke agenda van de commissievergaderingen prijkte dit jaar havezate en museum het Nijenhuis, gelegen op de grens van Wijhe en Heino. Heemschut en een groot aantal gelijkgestemde instellingen, particulieren en verenigingen zien de geplande uitbreiding en interne verbouwing van de havezate niet zitten en zeker niet de manier waarop dat zou gaan gebeuren. De provinciale commissie heeft de afgelopen jaren voortdurend stelling genomen tegen de verbouwings- en uitbreidingsplannen. Het ziet er aan het begin van de nieuwe eeuw naar uit dat de protesten en bezwaren succes hebben. Het bestemmingsplan waarin de verbouwing is geregeld en dat goedgekeurd werd door de gemeente Wijhe en de provincie, wordt opgeschort. Dat besliste de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarmee lijken de plannen voorlopig van de baan. Jammer dat de Bond Heemschut, één van de eerste organisaties die zich verzette tegen de plannen, op het laatst afhaakte. Op juridische gronden zag Heemschut namelijk af van het voortzetten van de procedure bij de Raad van State, al betekende dit niet dat de Bond zich terugtrok uit de discussies rond het Nijenhuis. Heemschut bleef (en blijft) streven naar een beter bouwplan voor Het Nijenhuis. De provinciale commissie heeft de plannen altijd te vuur en te zwaard bestreden, zo verscheen oud-voorzitter Hans Veldhuis in december nog op het scherm van tv-Oost teneinde de bezwaren van Heemschut bekwaam en duidelijk toe te lichten. 16 De jaarlijkse excursie bracht de Heemschutleden naar het landgoed Singraven, waar de oude watermolen één van de belangi'ijkste blikvangers was.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1999 | | pagina 18