1 „jPDxiziKML 1 BfcFVjLiSSiosen De uitvoerende musici waren op zaterdag Elisabeth Smalt op altviool en Riko Fukada op fortepiano. Zij voerden werken uit van F.H. Mendelssohn, F. Schubert en R. Schumann. De bezetting op zondag bestond uit de reeds vermelde Riko Fukada op fortepiano en Maaike Roelofs op vio- loncello. Zij speelden werken van L. v. Beethoven, F. Schubert en R. Schumann. Muzikaal Monument Amsterdam, zondag 22 november Op zondag 22 november werd in het Theater Instituut Nederland aan de Flerengracht 168 een Muzikaal Monument georganiseerd. Na een grondige voorbereiding, samen met het Theater Instituut Nederland, is in het oktobernummer van ons tijdschrift onder de titel Theater in de Bocht uitgebreid aandacht besteed aan deze publieksactiviteit. Er was dan ook veel te bieden. De samenvoeging van de pan den laat een geslaagd voorbeeld zien van herbestem ming, met goed uitgevoerde restauraties. Medewerkers van het Theater Instituut Nederland gaven een vakkun dige rondleiding langs plafond- en wandschilderingen, enkele stijlkamers en de monumentale wenteltrap. Een ander aspect was de wisselende theaterkostuumop- stelling en de kennismaking met de Nederlandse thea tergeschiedenis door middel van een boeiende lezing door theaterdocente en regisseuse Netty Droog. Flet muzikale deel bestond uit een recital van liedjes uit de uitgebreide collectie historische bladmuziek van het Theater Instituut Nederland en werd verzorgd door bari ton Frans Huijts en pianiste Tine Proper. Er waren 112 deelnemers. Flet Heemschutsecretariaat komt alle lof toe voor de ondersteuning in deze. Muzikaal Monument Vlissingen, zaterdag 12 december Op zaterdag 12 december was er een Muzikaal Monument in de onlangs geheel gerestaureerde St. Jacobskerk in Vlissingen. Voordat met het muzikale gedeelte werd begonnen hield de heer A.H. van Dijk, algemeen adviseur van de St. Jacobskerk voor histori sche zaken, een inleiding over de geschiedenis van de St. Jacobskerk en de plaats die deze kerk heeft ingeno men in de Vlissingse historie. Bovendien besteedde hij aandacht aan de grote restauratie, die dit jaar werd afge rond. Na een bezichtiging van de kerk, waarbij uitleg werd gegeven door een aantal bij de kerk betrokken vrijwilligers, begon het muzikale gedeelte, met mede werking van het vocaal ensemble 'Musica Cordis' uit Goes, het vocaal ensemble 'Elancore' uit Vlissingen en het Bagpipecorps Tnter Scaldis Pipes and Drums'. Voorts verleende de Middelburgse organist Jos Vogel zijn medewerking aan het programma, als solist en als begeleider van Musica Cordis. Aan het eind van het programma konden de ongeveer 150 bezoekers zich warmen aan een glas glühwein. Bij de organisatie van dit muzikaal monument werd veel medewerking verleend door de PR-medewerker van de provinciale commissie Zeeland, de heer G. Baijens en de vrijwilligers van de St. Jacobskerk. Het evenement werd mede mogelijk gemaakt door de finan ciële steun van de gemeente Vlissingen en de Stichting Moerman Promoties Vlissingen. ft, OIXKlltOC tf natr Ke^r1-' Omslag van hel programmaboekje van hel Muzikaal Monument in de Si. Jacobskerk te Vlissingen 44

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 46