AMSTERDAM adres secretariaat Galjoen 27-21 8243 LH Lelystad Samenstelling van de commissie (per 31 december 1998) mr. E. Dienaar, voorzitter R.A. van Brenkelen, secretaris drs. J.F.W. Ober, penningmeester mw. B. Alberts drs. J. Beelen mr. R. Vos ing. L.J. Eelman, technisch adviseur mw. A. Mars, PR-medewerker Mutaties In 1998 zijn er geen veranderingen in de samenstelling opgetreden. Vergaderingen De commissie vergaderde eens in de twee maanden. Hierbij werd meestal de maandagmiddag aangehouden als vergaderdag. In het verslagjaar is viermaal verga derd: 29 april, 22 juni, 14 september en 2 november. In 1999 zal waarschijnlijk zes maal per jaar worden verga derd. Gevallen 1998 Was het eerste jaar dat de commissie Amsterdam, na enige jaren van absentie, weer regelmatig de koppen bij elkaar stak. Hoewel in het afgelopen jaar enkele interessante gevallen de revue passeerden, moet worden geconcludeerd dat slechts weinig meldingen van buiten de commissie kwamen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de renaissance van de commissie tot op dit ogenblik aan het grote publiek voorbij is gegaan. Daarnaast stelde de commissie tevreden vast dat 1998 wat betreft monumentale misstanden een rustig jaar was. Aanwijzing van de Amsterdamse binnenstad tot beschermd stadsgezicht De commissie Amsterdam heeft zich verheugd uitgela ten over de aanwijzing van de Amsterdamse binnenstad tot beschermd stadsgezicht. Dit houdt namelijk in dat het karakteristieke stadsbeeld, als totaalbeeld en als stedebouwkundige compositie voor de toekomst behou den zal blijven. Toch is met betrekking tot de plannen voor de Leidse- en Weteringbuurt terughoudend gerea geerd. Kritisch stond men onder andere tegenover het plan enkele bestemmingen te wijzigen, waardoor onder grondse parkeervoorzieningen zouden kunnen worden aangelegd. Aan de plannen wordt tot op heden nog gewerkt en de presentatie zal scherp in de gaten worden gehouden. Boerderij Landlust Begin 1998 kwam de melding binnen dat voor boerderij Landlust een sloopvergunning was aangevraagd. De nieuwe eigenaar had het pand in eerste instantie willen restaureren, maar door onzorgvuldig optreden verslech terden de omstandigheden in zo grote mate dat sloop de enige oplossing leek. Door verontruste omwonenden werd een stichting tot behoud van boerderij Landlust opgericht die zich samen met Heemschut inzet voor de toekomst van het gebouw. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft inmiddels na onderzoek op locatie laten weten dat zij heeft besloten de boerderij van de rijksmonumentenlijst te schrappen. Op dit moment lijkt de enige oplossing herbouw te zijn, waar bij gebruik zal worden gemaakt van moderne bouwma terialen. Hierdoor zal het monumentale karakter blijven bestaan. Larmagtoren A msterdam-Sloterdijk Sinds de jaren tachtig is nabij het station Amsterdam- Sloterdijk een enorm business center ontstaan. In dit enorme bedrijfspark had de firma Larmag in 1998 een tweetal torens willen bouwen met een hoogte van 220 meter. De reeds bekende Rembrandt tower naast het Amstelstation heeft een hoogte van 135 meter en is haast vanaf ieder punt in de stad te zien. Reden voor de commissie Amsterdam beroep aan te tekenen tegen deze veel hoger geplande tweelingtorens. Op 27 augustus van het vorige jaar is het beroepschrift door de Raad van State behandeld. Deze heeft besloten dat het plan geen doorgang kon vinden. Inmiddels is een nieuw plan gepresenteerd. Hierbij wordt uitgegaan van vier torens van ieder zestig meter hoog. Overige activiteiten Excursiedagen Amsterdam die mooie stad" Doel van deze excursies was om deelnemers kennis te laten maken met de doelstellingen van Heemschut en het culturele-erfgoed van Amsterdam in het bijzonder. Dit was ingepakt in een programma met hedendaagse cultuur. Met de vakkundige achtergrondinformatie bood het programma op een plezierige manier de mogelijk heid tot discussie, waar gretig gebruik van is gemaakt. De deelnemers kregen altijd een samenvatting over de 26

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1998 | | pagina 28