Noordlaren Het karakteristieke dorpsgezicht hier lijkt aangetast te worden door nieuwbouw op een open plek. Heemschut heeft de zaak in onderzoek genomen. TerApel, tramstation De ontwikkeling rond het gebouwtje van het voormalig tramstation van rond 1920 worden door de commissie gevolgd. Het station zou plaats moeten maken voor een appartementencomplex. Grote Markt te Groningen, noordoostzijde (ca. 1910) Weiwerd Dit dorp in noord-oost Groningen is in de zestiger jaren verkocht, als industrieel ontwikkelingsproject. De industrie kwam niet, toch is het dorp, een radiale wierde, grotendeels gesloopt. De wierde zelf is een archeologisch monument. Heemschut zet zich nu in, samen met de Stichting Behoud Weiwerd, voor behoud van de overgebleven, karakteristieke bebouwing en de eeuwenoude structuren. 1 Stationshal Groningen zoals het weer moet worden Grote Markt te Groningen, zicht op noordoost zijde m.et geprojecteerde plannen van Mendini)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 9