IV Provinciale commissies GRONINGEN Adres secretariaat Rijksweg 5 5 9918 PC Garrelsweer Samenstelling van de commissie dr. Ph.M. Bosscher, secretaris drs. J.F. Voerman, tweede secretaris ir. P. Reijenga, technisch secretaris H. Leffers ir. S.H. Schaafsma drs. H.B. Vos ir. J. de Vries R. Wobbes drs. K.W. Zimmerman ir. L.W. Barneveld, technisch adviseur mw. S. Simon, PR-medewerker Mutaties in de commissie Aan het eind van het jaar deelde de heer Zimmerman mee het werk voor de provinciale commissie niet langer te kunnen combineren met zijn drukke en onregelmatige werk. Vergaderingen De commissie vergaderde in 1995 zesmaal; op 22 februari, 11 april, 23 mei, 12 juli, 5 september en 21 november. Voor vier van de vergaderingen genoot de commissie gastvrijheid in het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen. Directeur ruimtelijke en juridische zaken, drs. J.P.J van der Haagen, woonde namens het landelijk bureau de vergaderingen drie keer bij. Gevallen Bedum, Grotestraat De commissie is gevraagd medewerking te verlenen bij de pogingen om één van de panden in de Grotestraat, waar grootschalige winkelbouw dreigt, geplaatst te krijgen op de rijksmonumentenlijst. Heemschut heeft de zaak onderzocht en dit verzoek afgewezen. Desondanks vindt de commissie grootschalige winkelbouw hier het karakter van de dorpsstraat te veel aantasten. Groningen, Monumentennota en nieuw bestemmingsplan gemeente Hoewel er veel positiefs in deze nota te vinden is, is de mening van Heemschut dat het monumentenbeleid te veel ruimte biedt voor veranderingen in het beschermde stadsgezicht. De commissie heeft dit in een reactie laten weten aan B&W. Dezelfde flexibiliteit vindt Heemschut in het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente. Op grond van haar reactie is de commissie uitgenodigd voor een gesprek bij de afdeling Ruimtelijke Ordening. Groningen, Westerhaven De plannen voor dit gebied blijven de commissie bezighouden. Een grootschalig winkel- en woningcomplex met parkeergarage moet hier de historisch en stedelijk waardevolle open ruimte van de in 1961 gedempte haven gaan opvullen. Heemschut heeft bij de gemeente nogmaals haar mening hierover bekend gemaakt. Groningen, restauratie station De plannen om het NS-hoofdstation te Groningen, dat in 1968 'gemoderniseerd' werd, zoveel mogelijk terug te brengen in haar oude glorie van 1896, wordt door Heemschut toegejuicht. Heemschut zal zitting hebben in de adviescommissie die ten behoeve van de restauratie is opgericht. Groningen, Oostersingel Nieuwbouw langs het Academisch Ziekenhuis te Groningen bedreigt een groep beeldbepalende, nog gave, panden uit het begin van de twintigste eeuw, te weten enkele laboratoriumgebouwen met collegezalen en bijbehorende beheerderswoningen. Heemschut bekijkt hoe de panden behouden kunnen worden. De gebouwen vormen een goede overgang tussen de hoge nieuwbouw van het ziekenhuis en de wijk er omheen. Groningen, Grote Markt Heemschut heeft bezwaar gemaakt tegen plannen voor historische reconstructie van de in de laatste oorlog verwoeste noordzijde van de Grote Markt. Liever ziet Heemschut hier passende, moderne nieuwbouw verrijzen in plaats van namaak-oude gevels. Grootegast, varkensmesterij De geplande komst van een grote varkensmesterij leidde tot veel protest bij de bevolking van het nabijgelegen Enumatil. Heemschut kon de actievoerders bijstaan met advies. 6

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 8